Skip to the content

Kampen mot Covid -19

Just nu sprids corona-viruset som en löpeld över världen. Vi har redan kunnat se vilka katastrofala konsekvenser Covid-19 har haft för Europa, men vad händer när smittan breder ut sig i världens fattigaste länder där människor lever extremt trångbott och saknar tillgång till vatten och hygienprodukter? Vad händer när familjer som redan lever på marginalen förlorar alla möjligheter till inkomst?

Viruset drabbar alla, men slår hårdast mot människor som lever i fattigdom, framför allt kvinnor. Som en av världens största kvinnorättsorganisationer har ActionAid en enormt viktig roll att fylla i arbetet mot smittan.

ActionAid finns i 46 länder och i alla våra insatser mot Covid-19 är det kvinnor som står i frontlinjen, som delar ut mat, smittskyddsmaterial och sprider information. För att kunna skala upp arbetet behöver vi ditt stöd redan idag!

Genom att stötta ActionAids insatser mot Covid-19 bidrar du till att några av världens mest utsatta människor nås av rätt typ av hjälp. Samtidigt blir du och ditt företag en viktig del i arbetet för ökad jämställdhet eftersom ActionAid alltid utbildar och uppmuntrar kvinnor att ta ledande roller i katastrofarbete. På så sätt ökar vi både samhällens motståndskraft och jämställdheten mellan kvinnor och män.

Några exempel på vad pengarna räcker till.

  • 10 000 kronor räcker till ledarskapsutbildningar för tre kvinnogrupper. Att stärka kvinnors ledarskapsförmågor och delaktighet i beslutsfattande är en förutsättning för jämställdhet.

  • 25 000 kronor räcker till utdelning av 85 smittförebyggande kit. Många människor i världen har inte tillgång till sanitet och rent vatten. Risken för spridning ökar då kraftigt. Detta kit innehåller exempelvis klorin, vattenreningstabletter och tvål.

  • 53 300 kronor räcker till inköp och distribuering av skyddsutrustning till 100 hälsoarbetare som står i frontlinjen för bekämpningen av Corona.

Kvinnors ledarskap i katastrofer – därför är det så viktigt! 
I katastrofer beskrivs kvinnor ofta som sårbara offer. Sällan talas om deras kapacitet att hantera kriser och rädda liv. ActionAid strävar alltid efter att främja kvinnors ledarskap i vårt humanitära arbete. På så sätt skapar vi ett mer jämlikt samhälle samtidigt som kvinnors rättigheter och behov synliggörs. Kvinnors insatser lyfter både dem själva och hela samhällen på ett långsiktigt hållbart sätt. Den humanitära responsen blir effektivare och mer inkluderande.

Kampen mot Covid-19 kommer pågå länge. Vill ditt företag vara med och bidra till att smittspridningen bromsas i några av världens mest utsatta länder?

För mer information, kontakta:
Kalle Larsson
Email: kalle.larsson@actionaid.org
Tel: +46720 504 802

Du kan också läsa mer detaljer om arbetet genom att ladda ner den här pdf'n.