Skip to the content

Världen över saknar kvinnor den status och det inflytande som är en så naturlig del av mäns liv och vardag. Kvinnor tjänar mindre, äger mindre och har mindre inflytande i såväl offentliga sammanhang som i hemmet. Den systematiska diskrimineringen av kvinnor är fullständigt oacceptabel och till stor del roten till den utbredda fattigdom och de orättvisor som präglar världen.

När kvinnor får ökad status och inflytande mår hela samhällen bättre. Därför arbetar ActionAid alltid för att främja kvinnors ledarskap och strävar efter att kvinnor ska ta ledande roller. Det kan handla om att utbilda kvinnor i påverkansarbete så att de kan påverka politiker att genomföra förändringar på lokal nivå. Det kan också handla om att tillvarata och lyfta kvinnors kunskap och kapacitet när en katastrof slår till. Genom att lyfta kvinnors ledarskap ökar vi deras status i samhällen samtidigt som vi synliggör kvinnors behov och skapar långsiktig förändring.

Ett bidrag till ActionAids arbete för kvinnors ledarskap och inflytande är ett bidrag till ett mer jämställt samhälle!

Så arbetar ActionAid med kvinnors ledarskap i katastrof
Genom att främja kvinnors ledarskap i katastrofer utmanar ActionAid den traditionella synen på kvinnor som passiva mottagare av hjälp. Vi utbildar kvinnor i katastrofberedskap och uppmuntrar dem att ta ledande roller i arbetet inför, under och efter en katastrof. När kvinnor tar ledande roller i att förebygga och hantera katastrofer ökar både samhällens motståndskraft och jämställdheten mellan kvinnor och män. Därför är det så viktigt att flickors och kvinnors rättigheter och delaktighet prioriteras vid humanitära insatser.

För mer information, kontakta:
Kalle Larsson
Email: kalle.larsson@actionaid.org
Tel: +46720 504 802

Du kan också läsa mer detaljer om arbetet genom att ladda ner den här pdf'n. 


Kvinnornas ledande roller skapar självständighet

Luijah har arbetat för ActionAid Kenya i tio år. Hon ledde utdelningen av mat till 1 800 familjer under livsmedelskrisen i Östra Afrika. Insatserna stöttade de mest utsatta kvinnorna genom att förse dem och deras familjer med mat. I gengäld fick kvinnorna arbete 12 dagar i månaden inom olika samhällsprojekt.

”Med de här insatserna gav vi kvinnorna högre status i deras respektive hem eftersom deras arbete bidrog till att familjerna fick mat. Tidigare var det uteslutande männen som bar ansvaret för pengarna så kvinnorna hade ingen kontroll. Många kvinnor har blivit starkare och fått större möjlighet att påverka sina familjers tillvaro och sina egna liv”.


Katastrofen ledde till en ny försörjning

Hildas familj drabbades hårt av cyklonen Idai då familjens hem och bananodlingar förstördes. Hilda försörjer nu familjen genom att föda upp höns.

En viktig del av ActionAids responsarbete är att utbilda kvinnliga ledare på lokal nivå för att samhällena ska få en snabbare och bättre återhämtning.

– Jag utbildar andra kvinnor i att hitta försörjningsmöjligheter, att inte vänta på hjälp och matpaket. Vi kan plantera grödor på den mark som inte förstördes av cyklonen. Nu när vägarna är framkomliga igen kan vi ta oss till in till byn för att sälja produkter som efterfrågas i grannlandet Moçambique. När vi kvinnor blir självförsörjande ska ingen längre behöva utsättas för våld eller tvingas sälja sex för att få mat, säger Hilda.

Hilda utbildar idag andra kvinnor i att hitta nya försörjningsmöjligheter