Skip to the content

ActionAid kämpar för att flickor ska kunna växa upp till självständiga kvinnor med möjlighet att kunna forma och påverka sina egna liv. För att kunna göra det är rätten till utbildning ett viktigt första steg.

263 miljoner barn går inte skolan och dubbelt så många flickor som pojkar kommer aldrig att börja skolan. Med tanke på att inte ens 40 procent av världens länder erbjuder flickor samma möjlighet till utbildning är detta inte så konstigt.

Genom att stötta ActionAids arbete bidrar ditt företag till att en högkvalitativ, offentligt finansierad utbildning ska vara tillgänglig för alla.

Utbildning gör skillnad:

  • Ett barn vars mamma har en utbildning löper i snitt 50 procent lägre risk att dö före fem års ålder.
  • Varje utbildningsår beräknas öka en flickas intjäningsstyrka med 10 till 20 procent.
  • Flickor som har avslutat sju års utbildning gifter sig i genomsnitt fem år senare än flickor som inte haft rätt att gå i skolan.

Egen försörjning
Kvinnor får inte bara mindre betalt för samma arbete, de har också sämre tillgång till mark och lån och därmed sämre möjligheter att kunna försörja sig själva. ActionAid kämpar för att kvinnor ska ha samma möjlighet att skapa sig en egen försörjning, ha en levnadslön i nivå med mäns och ha rätt till socialt skydd, som till exempel betald föräldraledighet. Vi kämpar även för att den enorma börda av obetalt hushållsarbete som faller på kvinnor ska minska.

Så arbetar ActionAid
Vi arbetar med föräldrar, lärare, barn, organisationer i det civila samhället och lokala myndigheter för att se till att barn har tillgång till skolmaterial och utrustning som skrivbord, böcker, mat, dricksvatten och toaletter i skolan. Vi ser till att flickors specifika behov av mensskydd och råd om sexuell reproduktiv hälsa tillgodoses så att de kan gå i skolan och stanna där. Vi ligger på regeringar att avskaffa skolavgifter och uniformer för att se till att alla barn kan gå i skolan, oavsett var de föds. Vi arbetar även för att stärka kvinnor i deras kunskaper om moderna jordbruksmetoder, ekonomi och egen försörjning.

Ditt företag kan vara med och bidra till avgörande förändringar för tusentals flickor och kvinnor!

För mer information, kontakta:
Kalle Larsson
Email: kalle.larsson@actionaid.org
Tel: +46720 504 802


Vägen till skolan måste vara säker

I Ghana utsätts många flickor får våld och kidnappningar på vägen till skolan. Ofta är syftet att föra bort dem för att tvinga dem att ingå i barnäktenskap. Av rädsla för kidnapparna stannar många flickor istället hemma och missar skolan.

För att förhindra detta har ActionAid sett till så att flickor i utsatta områden i Ghana får cyklar som gör att de lättare och snabbare kan ta sig till skolan, utan risk för överfall och kidnappning.

“Min skola ligger två timmars promenad från Ulkpong, där jag bor. Utan min cykel skulle jag inte kunna ta mig dit, berättar Carolina som fått en cykel via ActionAid.

Nu kan hon ta sig till skolan varje dag och är fast besluten att stanna i skolan så länge som möjligt.  ”Min dröm är att utbilda mig till lärare. Tack vare cykeln från ActionAid kan jag fortsätta studera”.

Carolina kan nu ta sig säkert till skolan

”Idag försörjer jag hela min familj”

För sju år sedan förändrades Clementines liv i grunden. Hon gick med i ett kvinnokooperativ efter uppmuntran från en av mina vänner.

”Innan jag blev medlem saknade jag många viktiga kunskaper men genom kooperativet lärde jag att väva och att använda moderna jordbruksmetoder. Jag fick också utbildning i ekonomi och sparande”, fortsätter Clementine. Idag försörjer hon hela sin familj genom att sälja de kläder hon väver och genom jordbruket som familjen driver.

ActionAid Rwanda har stöttat över 340 kooperativ i landet. De flesta kvinnor här lever i fattigdom, är analfabeter och fångna i de patriarkala strukturer som samhället vilar på. Många män misshandlar sina fruar och kvinnorna tvingas göra allt obetalt hemarbete. Clementine är en av de kvinnor som tagit sig ur beroendeställningen gentemot sin man och är idag helt självförsörjande

Clementine är med i ett av de 340 kvinnokooperativ som ActionAid stöttar i Rwanda