Skip to the content

Alla flickor och kvinnor ska ha rätt att bestämma över sin egen kropp, men för miljontals kvinnor världen över ser verkligheten tyvärr annorlunda ut. Varje dag våldtar, diskriminerar, misshandlar och mördar män kvinnor. 

  • Var tredje kvinna i världen har utsatts för våld och sexuella övergrepp.
  • Varje år gifts 12 miljoner flickor bort innan de hunnit fylla 18 år.
  • Över tre miljoner flickor är i riskzonen för att könsstympas

Så arbetar vi
ActionAid arbetar tillsammans med kvinnorättsorganisationer världen över. Vi driver påverkansarbete för att regeringar och beslutsfattare ska skärpa lagar mot förövare och ta ansvar för att stoppa alla former av könsbaserat våld. Vi skapar säkra platser för kvinnor som blivit utsatta och ser till att de får samtalsstöd, juridisk hjälp och medicinsk vård. Vi arbetar också med information och utbildning för att skapa attitydförändringar och långsiktiga lösningar.

Ditt företag kan vara med och bidra till det här livsviktiga arbetet.  

För mer information, kontakta:
Kalle Larsson
Email: kalle.larsson@actionaid.org
Tel: +46720 504 802


Rebecca är medlem i en av många kvinnorörelser som ActionAid startat i Ghana.

Rani misshandlades i sex år

Ranis man utsatte henne för grovt våld under sex års tid. När hon var gravid med deras andra barn, attackerade han henne och lämnade henne med så pass allvarliga skador att hon bland annat förlorade hörseln på ena örat.

Hon kom då i kontakt med Gauravi Center, en organisation i Bhopal, Indien, som stöttas av ActionAid. Här fick hon medicinsk behandling och juridisk hjälp.

Idag arbetar Rani själv på Gauravi Center. Hon tar emot upp till 100 samtal per dag från kvinnor som utsätts för våld och ger dem vägledning och stöd.

– Fler center över hela landet skulle hjälpa kvinnor att bli av med sin rädsla och ge dem kraft att kunna höja sina röster mot våldet, säger Rani.

Många kvinnor som utsätts för våld känner inte ens till vilka lagliga rättigheter de har och hamnar ofta i juridisk knipa vid till exempel en separation. I en del kulturer fråntas kvinnorna till och med vårdnaden om sina barn när männen lämnar dem. Därför är en viktig del i ActionAids arbete att säkerställa så att flickor och kvinnor får tillgång till den juridiska rådgivning de har rätt till och därmed behandlas på ett värdigt och rättvist sätt.

 

Rani stöttar idag andra kvinnor som utsatts för våld och övergrepp

Vi har förklarat vårt samhälle "barnäktenkapsfritt"

”Där jag bor har kvinnor ingen rörelsefrihet och flickor gifts bort tidigt. Min far ville gifta bort mig när jag var 14 år, trots att jag ville fortsätta studera. Min mor, som är medlem i en av ActionAids ”reflect circles” kunde tack och lov övertyga min far att ändra sig. Jag går nu fortfarande i skolan och är medlem i ett flickforum som leder kampanjer mot barnäktenskap. Vi har förklarat vårt samhälle "barnäktenskapsfritt" eftersom inget barnäktenskap har genomförts de senaste tre åren.”

Orden kommer från Salma, 16, som bor i Banke, ett distrikt i Nepal med hög andel barnäktenskap. ActionAid och lokalbefolkningen har här arbetat fram en femårs-strategi för att få bukt på problemen. Vid sidan av de samtalsgrupper (”reflect circles”) som startats har även barnklubbar och speciella forum för flickor etablerats, där de får utbildning i dessa frågor. Mycket av arbetet leds nu av ungdomarna själva.

Salmas far ville gifta bort henne när hon var 14 år.