Skip to the content

När du blivit fadder får du inom sex veckor får du ett välkomstbrev från området där ditt fadderbarn bor tillsammans med en hälsning från barnet. Sedan får du två gånger om året brev direkt från ditt fadderbarn med en teckning och hälsning. 

Tillsammans med teckningen får du också en text skriven av ActionAids fältarbetare som berättar lite mer om barnet, till exempel om barnets favoritämne i skolan och hur det går för familjen och omnrådet. Hälsningen från fadderbarnet är översatt till engelska. 

Du är också välkommen att skicka brev, teckningar och foton till ditt fadderbarn om du vill. Detta gör du enklast via vår digitala tjänst på hemsidan.

Dessutom får du information från ActionAid i Sverige om hur dina bidrag gör skillnad via mejl. Det är därför viktigt att vi har en e-postadress som du använder. Hör av dig till givarservice@actionaid.se eller ring 08-615 55 55 om du inte får våra uppdateringar. 

Som fadder ger du minst 200 kronor i månaden, alltså mindre än 7 kronor om dagen.

Från 1 januari 2017 går 70 procent av pengarna direkt till fält, medan 30 procent används i Sverige för att påverka olika myndigheter och beslutsfattare i frågor som rör utsatta människor, rapportering till faddrar och för att värva fler faddrar och givare.

ActionAid har ett så kallat 90-konto, vilket innebär att verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Efter långt arbete och mycket erfarenhet vet vi att det bästa sättet att långsiktigt lyfta ett område ur fattigdom är att hjälpa befolkningen att själva genomföra projekt som förbättrar livet för alla i området. Hjälp till självhjälp helt enkelt.

Att ge kontanter hjälper för stunden, men skapar samtidigt ett bidragsbehov hos familjen som sedan drabbas hårt när en fadder avslutar.

Om du vill ge en extra gåva till alla barnen i området, kanske i samband med en högtid, kan du sätta in den på vårt postgironummer 900083-7. Märk blanketten med ”gåvofond”, landet där ditt fadderbarn bor och ditt faddernummer. Din gåva kommer att användas till exempelvis målarmaterial eller en utflykt.

Du kan skicka mejl och bilder till ditt fadderbarn via vår brevtjänst på hemsidan - den hittar du här.
Du loggar in på tjänsten med ditt faddernummer samt barnets referensnummer, uppgifterna hittar du lättast på foldern med ett foto på barnet.
Via länken finns även adresser till alla våra landskontor om du vill skicka ett brev per post. Kom i så fall ihåg att märka brevet tydligt med fadder- och referensnummer.
Om brevet skrivs på engelska kan det skickas direkt till fadderlandet men om brevet är skrivet på svenska måste det först skickas till kontoret i Sverige för översättning.

Inom ActionAid skickas inga saker eller kläder till fadderbarnsområdena av flera skäl:

  • För att stödja den lokala marknade är det bättre att köpa saker och kläder på plats. • Att skicka brev och paket bidrar till koldioxidutsläppen via flygbränslet.
  • Det tar tid och pengar från våra kollegor och verksamheten på plats att lösa ut försändelser från tullen.
  • Det skapar även orättvisa mellan barnen om vissa barn får presenter och andra inte.

Om du vill ge en extra gåva till alla barnen i området, kanske i samband med en högtid, kan du sätta in den på vårt postgironummer 900083-7. Märk blanketten med ”gåvofond”, landet där ditt fadderbarn bor och ditt faddernummer. Din gåva kommer att användas till exempelvis målarmaterial till barnen eller en utflykt.

Flickor har oftast en svårare verklighet – 20 procent av alla flickor i utvecklingsländer är gifta innan de fyller 18 år och 22 procent blir mamma första gången innan de fyllt 18.

ActionAid diskriminerar självklart inte pojkarna. Som fadder till en flicka stödjer du projekt i området där flickan bor, ofta med fokus på utbildning och skola. ActionAid jobbar för att förbättra kvaliteten i skolan, se till att det finns utbildade lärare, tillgång till skolmaterial, men vi arbetar också för att alla barn ska få utnyttja sin rätt att gå i skolan.

Ofta prioriteras pojkarnas utbildning, men inte flickornas i samma utsträckning. Målsättningen är att flickorna ska få det lika bra som pojkarna. Därför informerar vi om vikten av att låta även flickor gå i skolan och att det är varje barns rättighet. Vi har även samtal med de familjer som inte skickar sina barn till skolan alls.

ActionAid jobbar med grupper i samhället som är fattiga och hör till de mest utsatta och det är nästan alltid flickor. Vi jobbar även med andra utsatta grupper som hbtq-personer, daliter (kastlösa) och andra minoritetsgrupper som nekas sina rättigheter.

Vi har flera projekt som går ut på att stärka kvinnors ekonomiska situation genom bland annat småföretagande och starta eget-hjälp. Det leder till att deras barn, både söner och döttrar, får det bättre – de får mer näringsrik mat, skolavgifter betalda och har råd att gå till doktorn när de blir sjuka.

Att besöka fadderbarnet är en värdefull upplevelse. Du bokar resan själv men du behöver meddela att du vill besöka ditt fadderbarn minst 8 veckor innan avresa. Detta för att vi ska hinna med alla rutiner som krävs innan avresan och för att vi ska kunna kontrollera att barnet och familjen finns tillgängliga för besöket. Om besöket godkänns får du kontakt med huvudkontoret i fadderlandet som kan hjälpa till med tips på boende, transport och andra frågor.

Besöket brukar vara i en heldag och du besöker då barnet i skolan eller i hemmet (det går att ange om speciella önskemål finns). Du kommer också att få några av de projekt som du bidrar till genom fadderskapet.

Om du har flyttat och behöver ändra dina uppgifter är det viktigt att du meddelar oss så att vi kan ändra adressuppgifter i databasen. Du kan meddela oss dina nya adressuppgifter genom att mejla till: givarservice@actionaid.se. Skriv ditt givarnummer, din gamla adress och din nya adress så uppdaterar vi informationen.

Ja, som fadder eller månadsgivare kan du få en sänkning eller ett bidragsuppehåll under tre månader. Om du är intresserad av ett bidragsuppehåll eller en sänkning kan du mejla till givarservice@actionaid.se, hänvisa till ditt givarnummer och beskriv ditt ärende.

Det går att anmäla ett nytt konto för autogiro på flera sätt:

  • Om du har E-legitimation eller mobilt BankID kan det nya kontot anmälas för autogiro här.
  • Du kan själv lägga upp ditt autogiromedgivande via din internetbank där du söker upp ActionAid International Sweden som betalningsmottagare.
  • Vi kan skicka en autogiroblankett per post. I så fall kan du mejla givarservice@actionaid.se, hänvisa till ditt givarnummer eller personnummer samt beskriva ditt ärende.


Även du som inte betalar via autogiro men vill göra det kan följa ovanstående instruktioner. För autogirobetalare debiteras summan automatiskt från kontot den 28:e varje månad, eller nästkommande vardag.

 

Ditt faddernummer och barnets referensnummer står i foldern som du fick hem med bilden på fadderbarnet. Använd alltid dessa nummer när du kontaktar oss eller skickar brev till ditt fadderbarn.

Om du inte har kvar foldern ber vi dig att skicka ett mejl till givarservice@actionaid.se med personuppgifter (namn, personnummer och adress) samt en kort beskrivning av ärendet så söker vi fram uppgifterna åt dig.

Om inbetalningskorten inte har kommit fram kan fadderbidragen sättas in på plusgirokonto 90 00 83-7 eller bankgirokonto 900-0837. Märk betalningen med ditt faddernummer.

För att avsluta medlemskap, månadsgivande eller fadderskap behöver du skicka ett mejl till: givarservice@actionaid.se med personuppgifter (namn, personnummer och adress) och en beskrivning av ärendet.