Skip to the content

Fler tjejer i Zimbabwe får gå i skolan

Ethel Mandaza är 18 år gammal, hon bor i Nyamaropa, Zimbabwe. Flickors rätt till utbildning är ett stort problem i området där många nekas skolgång. ActionAid startade en kampanj i Nyamaropa 2017 för att stötta fler flickor till att gå i skolan, och Ethel deltog.

Som tio-åring förlorade Ethel sin pappa och ett par år senare gick även hennes mamma bort. Hon flyttades till en närliggande by där hennes farbror fick vårdnaden. Det nya livet hos farbrorn skulle vara en räddning ur tragedin, men blev istället en stor utmaning. ”Jag brukade vakna upp på morgonen och behöva gå den långa vägen till skolan på tom mage. Mina skolräkningar förblev obetalda och jag fick inget skolmaterial på grund av det. Jag förlorade hoppet för en bättre framtid”, berättar Ethel till ActionAid.

Ethel kämpade och tog sig trots detta ur grundskolan med bästa betyg. Men eftersom hennes skolavgifter var obetalda hade hon inte möjligheten att få en plats i gymnasiet trots de goda studieresultaten.

Samtidigt deltog Ethels moster i projektet om barns rättigheter som ActionAid organiserade i regionen. En del av projektet bestod även i att stärka försörjningsmöjligheter för kvinnor. Mostern hade tidigare nåtts av nyheterna om Ethels situation och kände att hon ville göra något för att stötta Ethel. Med stöd av ActionAid beslöt hon sig att söka vårdnaden av henne. Mostern hade tjänat en egen inkomst efter att ha deltagit i försörjningsprojektet och hon använde även sparade pengar för att betala av Ethels skolavgifter.

Det var en dröm som gick igenom när Ethel äntligen kunde börja på gymnasiet och få bo i trygghet hos sin moster. Ethel gick även hon med i kampanjen som ActionAid organiserade för att stärka barns rätt till utbildning. Alla de 21 flickorna som deltog i kampanjen 2017 fick sin skolgång finansierad och går idag i skolan.

Ethel är särskilt begåvad i poesi och skrivande, och är elevrådsrepresentant på skolan”, säger hennes lärare Taziwa, som påpekar att framtiden för Ethel är ljus.

Kampanjen har stärkt unga tjejer i samhället. Tack för att du har stöttat vårt arbete att stärka flickors rätt till utbildning i Zimbabwe!