Skip to the content

Fadderverksamhet i Zimbabwe

ActionAid bedriver ett fadderbarnsprojekt i området Nyamaropa i distriktet Nyanga i nordöstra Zimbabwe. Här arbetar ActionAid med omkring 20 000 människor för att ge dem stöd och kunskap att kunna leva ett värdigt liv med tillgång till sina mänskliga rättigheter.

Lokala röster 
Berättelser från fadderverksamhet i Zimbabwe

Robert Mugabes tid vid makten är över och det finns nu förhoppningar om att regeringen ska lyckas styra Zimbabwe tillbaka till demokrati och utveckling. Över 70 procent av befolkningen lever i fattigdom och villkoren är fortsatt svåra.

Hög hiv-prevalens

Zimbabwe har bland det högsta antalet människor som lever med hiv i hela Afrika. Drygt 13 procent av den vuxna befolkningen lever med hiv. Cirka 30 000 människor om året dör i sviterna av sjukdomen och varje år förväntas hundratusentals barn förlora en eller båda föräldrar i hiv. Antalet föräldralösa barn ökar därmed ständigt.

Kvinnor särskilt utsatta

De kvinnor som lever med hiv är mer mottagliga för infektion på grund av biologiska, socioekonomiska och kulturella faktorer, något som gör dem särskilt utsatta i samhället.

I Zimbabwe formas köns- och sexualitetsfrågor av den kulturella uppfattningen att män har auktoritet över kvinnor. Ett exempel är betalning av "lobola", hemgift, något som kan leda till att kvinnor betraktas som egendom. Det försvagar ytterligare deras ställning och deras möjlighet att till exempel kunna kräva att preventivmedel används, få tillgång till behandling, vård och stöd. Dessutom är det oftast kvinnorna och flickorna som vårdar de sjuka. Detta sker främst på bekostnad av deras egen hälsa, utbildning och fritid.

Flickors och kvinnors rättigheter

I Nyamaropa organiserar och utbildar ActionAid kvinnor och flickor om deras rättigheter. Vi stärker och bistår dem att kunna kräva att dessa rättigheter tillgodoses, av områdets kommunpolitiker och delstatens beslutsfattare. På så sätt uppnås en långsiktig förändring och en väg ut ur fattigdom. Vi arbetar också nära män och pojkar för att de ska lära sig om kvinnors rättigheter och stötta förändringarna som påverkar hela samhället positivt.

Rätten till utbildning

Mer än hälften av alla barn i Zimbabwe saknar skolgång. Den vanligaste anledningen till varför barn inte går i skolan i Nyamaropa är hunger. Undernärda barn tvingas i stället jobba för bidra till familjens försörjning. Centralt i ActionAids arbete i fadderbarnsområdet är att öka inskrivningen av barn, framför allt flickor, och förbättra skolorna.