Skip to the content

Fadderverksamhet i Vietnam

Efter flera krig och ekonomisk vanskötsel har Vietnams ekonomi successivt stärkts och öppnats upp. Trots att levnadstandarden har förbättrats för många invånare så finns fortfarande djupa fickor av fattigdom bland minoritetsbefolkningar på landsbygden. ActionAid arbetar i Krong Bong och Tra Vinh City.

Tra Vinh City

Krong Bong