Skip to the content

Fadderverksamhet i Uganda

Trots att fattigdomen i Uganda stadigt har minskat sedan 1992 finns stora regionala skillnader i landet och Nebbi, som ligger i nordvästra Uganda, är ett av de fattigaste områdena i landet.

Regeringen har försummat norra Uganda, vilket bidrog till att den fundamentalistiska rebellgruppen Herrens Motståndsarmé bildades 1986. De har gjort sig ökända för sina kidnappningar och att de använder sig av barnsoldater. När situationen i norr var som värst levde nästan två miljoner invånare i interna flyktingläger. Sedan 2006 råder vapenvila, men konflikten har spridit sig till grannländerna och något fredsavtal har ännu inte skrivits under.

Lokala röster
Berättelser från fadderverksamhet i Uganda

Kvinnor och barn särskilt utsatta

Trots att Nebbi skonats från regelrätta rebellattacker är områdets barn och kvinnor väldigt utsatta. Våldtäkter och misshandel liksom hiv och undernäring är stora problem. Hela 80 procent av kvinnorna i Nebbi beräknas ha drabbats av våld någon gång under sitt liv. Diskrimineringen av kvinnorna har också resulterat i att de inte får ärva eller äga varken mark eller boskap.

Center ger stöd, juridisk rådgivning och erbjuder hälsotester

ActionAid har bland annat öppnat kvinnocenter i Nebbi dit flickor och kvinnor som utsatts för misshandel och våld kan vända sig. Här får de stöd, rådgivning och kan genomgå enklare hälsoundersökningar.

Utbildning är en mänsklig rättighet

I Uganda får 20 procent av flickorna aldrig gå i skolan. Situationen i Nebbi är inget undantag. Det råder brist på lärare och skolbyggnader. Klassrum med flera hundra elever är ingen ovanlig syn. ActionAid arbetar bland annat för att skolan ska bli gratis, med att öka inskrivningen av barn, framför allt flickor, i skolan och för att läs- och skrivkunnigheten bland vuxna ska öka.

Utbildning – en chans för livet

Den förväntade livslängden i Nebbi är bara 45 år vilket är nästan tio år mindre än resten av landet. Det råder stor brist på sjukvårdspersonal i området. Det går en sjuksköterska på 995 personer - och 32 392 personer på en läkare! Genom att starta lokala sjukvårdskommittéer och utbilda sjukvårdare vill ActionAid förbättra hälsosituationen. Sjukvårdarna för sedan vidare informationen om hur sjukdomar sprids och hur man skyddar sig mot dem genom bättre hygien och renlighet.