Skip to the content

Fadderverksamhet i Tanzania

På ön Mafia utanför Tanzanias kust driver ActionAid ett fadderbarnsprojekt. Ön är ett av de fattigaste områdena i landet och 80 procent av befolkningen lever på fiske. Här arbetar ActionAid bland annat för kvinnors rättigheter och att barn och deras familjer ska få tillgång till utbildning, rent dricksvatten och politiskt inflytande.

Lokala röster
Berättelser från fadderverksamhet i Tanzania


Utbildning är ett av de mest effektiva sätten för människor att ta sig ur fattigdom. Trots det så går 15 procent av barnen i Mafia inte i skolan. På Mafia finns det 30 låg- och mellanstadieskolor och fyra högstadieskolor, men inga högre utbildningar. 

Varje år lämnar dessutom omkring 20 procent av eleverna skolan. Bland dem är flickorna i majoritet. Orsaken till det är att de ofta gifts bort tidigt, blir gravida eller att föräldrarna helt enkelt inte anser att utbildning är viktigt. Det får bland annat till följd att 33 procent av människorna på Mafia är analfabeter.

Genom att arbeta för att fler barn stannar i skolan kämpar ActionAid för att minska fattigdomen och för att se till att människor får de kunskaper som är nödvändiga för att få tillgång till sina rättigheter.

Kvinnorna står utanför beslutsfattandet

Fattigdom är en orättvisa som drabbar flickor och kvinnor svårast. På Mafia utesluts kvinnor systematiskt från beslutsfattandet inom sociala, ekonomiska och politiska områden. Av 136 by-ordföranden på Mafia är endast en kvinna. Kvinnor har dessutom inte rätt att äga land, vilket gör dem beroende av männen och mer sårbara vid en eventuell skilsmässa.

För att försäkra sig om att männen inte lämnar dem föder kvinnor oftast många barn. Det är vanligt att flickor gifter sig när de är mellan 13-15 år och de får i genomsnitt 6-8 barn. Det är inte socialt accepterat att använda preventivmedel som kondom eller p-piller och kvinnovåldet i området är omfattande.

ActionAid stöttar kvinnor på Mafia genom att bland annat se till att de kan starta egna inkomstgenererande verksamheter - och på det sättet bli självständiga.

Mer om vad ActionAid gör för Mafia

På Mafia arbetar ActionAid också med att ge stöd till människor som lever med hiv, öka människors inflytande över politik och samhälle, samt öka tillgången till rent dricksvatten. Långsiktigt verkar ActionAid för att minska fattigdomen och se till att människor får tillgång till sina mänskliga rättigheter.