Skip to the content

Fadderverksamhet i Sierra Leone

ActionAid har arbetat i Sierra Leone sedan 1988 och startade år 2007 ett fadderbarnsprojekt i Tonkolili i centrala Sierra Leone. Under inbördeskriget var Tonkolili ett starkt fäste för rebellerna och många skolor, åkermarker och bostäder totalförstördes. 80 procent av människorna i området räknas som fattiga och de flesta livnär sig på jordbruk, boskapsuppfödning och brytning av guld.

Lokala röster 
Berättelser från fadderverksamhet i Sierra Leone 

Torka drabbar flickor och kvinnor

Tonkolili är ett mycket torrt område och bara 25 procent har tillgång till rent dricksvatten. Flickor och kvinnor går ofta långa vägar för att hämta vatten, medan männen arbetar och pojkarna går i skolan. ActionAid arbetar bland annat för att invånarna i fadderområdet ska få tillgång till rent vatten, mat, utbildning och sjukvård.

Fattiga familjer prioriterar sönerna

I Tonkolili fokuserar ActionAid på att flickor och kvinnor ska få tillgång till sina rättigheter. Eftersom många familjer är mycket fattiga väljer de att skicka sina söner till skolan medan flickorna får hjälpa till i hemmet. De flickor som går i skolan slutar ofta i samband med att de blir könsstympade och blir vanligtvis bortgifta i mycket ung ålder. Till följd av detta kan omkring 90 procent av kvinnorna i Tonkolili varken läsa eller skriva.

Ojämlikhet ökar risk för hiv

Eftersom kvinnor sällan har utbildning och inte heller har rätt att äga eller ärva mark, är de ofta ekonomiskt beroende av sina män. Därför är det i princip omöjligt för kvinnor att kräva att deras män ska vara trogna, eller att vägra ha sex trots att mannen bär på sexuellt överförbara sjukdomar som till exempel hiv.

ActionAid arbetar tillsammans med många lokala organisationer i landet för att stötta kvinnor som lever med hiv. Efter att drabbade kvinnor har fått delta i internationella möten och göra sina röster hörda, väljer många andra kvinnor som lever med hiv nu att agera istället för att förlora hoppet.