Skip to the content

Fadderverksamhet i Nigeria

Som fadder i Deltaregionen i Nigeria bidrar du till att ett barn får en ljusare framtid. Du förbättrar även familjens och hela byns möjligheter att ta sig ur fattigdomen. I Delta arbetar ActionAid bland annat med kvinnors rättigheter, utbildning, sjukvård, samt tillgång till vatten och mat.

Lokala röster
Berättelser från fadderverksamhet i Nigeria

För kvinnors inflytande

I Deltaområdet är flickor och kvinnor extra utsatta och de har inte samma rättigheter som män. Månggifte är vanligt och en man kan ha upp till tio fruar. Flickor könsstympas ofta innan de gifts bort och många blir gravida i mycket ung ålder. Graviditet är även en vanlig anledning till att flickor hoppar av skolan.

ActionAid arbetar tillsammans med lokala organisationer för att stärka flickors och kvinnors position i samhället.

Rätten till utbildning

Det största problemet för barnen i det här området är bristen på skolor och att de få skolor som finns är dåligt utrustade, både vad det gäller lärare och material. Föräldrarna får ofta betala en avgift på 150 kronor per termin och barn, vilket de flesta inte har råd med. På grund av att så få går i skolan är omkring 65 procent av de vuxna analfabeter.

I projektområdet driver ActionAid självhjälpsgrupper för kvinnor för att lära vuxna analfabeter läsa och skriva. Vi utbildar även de boende om vilka rättigheter de har samt hur de får tillgång till dem.

Hälsa

På grund av att det ofta är mycket långt till närmsta sjukhus dör många barn av sjukdomar som är lätta att bota. Många föräldrar har inte råd med mediciner, utan går istället till traditionella medicinmän vars behandlingar är mycket osäkra och riskfyllda.

ActionAid arbetar för att sjukvården i området ska bli billigare och tillgänglig för alla. Dessutom arbetar vi för att stoppa spridningen av hiv/aids med hjälp av metoden Stepping Stones. Genom att uppmana människor att tala om tabubelagda ämnen som till exempel sex, bidrar ActionAid till en ökad medvetenhet och färre smittade.