Skip to the content

Semencherry

Semencherry är ett slumområde som ligger i staden Chennai. 

Staden Chennai är huvudstad i den sydindiska delstaten Tamil Nadu och en av Indiens största städer. Här bedriver ActionAid ett fadderbarnsprojekt som når ungefär 10 000 människor i 2 500 familjer i fem av stadens slumområden.

ActionAids arbete i Indien, liksom i alla länder där vi arbetar, är alltid fokuserat på de allra fattigaste och mest utsatta grupperna. I Chennais slumområden innebär det att vi arbetar sida vid sida med kvinnliga hushållsarbetare och byggnads- och fabriksarbetares rättigheter. Vi stödjer dem för att få rättvisa arbetsvillkor, men också tillgång till de andra av sina fundamentala mänskliga rättigheter som bra bostäder, sjukvård och utbildningsmöjligheter.

Kvinnor kvar i förtryck trots ekonomisk framgång

Delstaten Tamil Nadu är en av de mest utvecklade i Indien och är rankad som den femte största ekonomin i landet. Men trots de ekonomiska framgångarna har inte kvinnors sociala och ekonomiska situation i samhället förändrats. Kvinnorna ansvarar för familjens välmående men traditionella könsrollsstrukturer håller kvar dem i svår diskriminering, både i hemmet och på arbetet. Många fattiga kvinnor som bor i Chennai arbetar som hushållsarbetare. Det har en mycket låg status där låga löner och systematiska trakasserier tillhör vardagen.

Arbetares rättigheter

Vår lokala samarbetsorganisation i fadderbarnsprojektet heter CWM, Centre for Workers’ Management. De har lång erfarenhet av att arbeta för arbetares rättigheter genom att ge dem utbildning i sina rättigheter. De arbetar också med att ge arbetarna viktiga kunskaper i hur man hanterar demokratifrågor på arbetsplatsen för att uppnå jämlikhet och social rättvisa.

Kvinnor ges en röst i samhället

I Chennai arbetar ActionAid och CWM aktivt för att kvinnor ska delta i projekt som ger dem förbättrade löner och arbetsförhållanden. Som fadder är du med och hjälper till att ge dem bättre skydd mot sexuella trakasserier, bättre sjukvård och social trygghet. Vi organiserar och utbildar kvinnogrupper i de här frågorna så att de själva aktivt kan börja förändra sin situation. Vi hjälper dem få den röst i samhället som de saknat och ger dem verktygen att påverka delstatens beslutsfattare och kommunpolitiker att till exempel få tillgång till vatten, sanitet, vägar, sophantering och förskola. På så sätt uppnås en långsiktig förändring och en väg ut ur fattigdom för kvinnorna och deras familjer.

Bättre hälsa

Undernäring är ett akut problem i fadderbarnsområdet, speciellt bland kvinnor och barn. Kvinnors undernäring påverkar deras möjligheter att bli gravida och orsakar spädbarnsdödlighet liksom barns tillväxt och utveckling. Vi arbetar därför också med ett stort fokus att förbättra tillgången till mat och bra sjukvård.

Berättelser från fadderområdet