Skip to the content

Nalbari-Baksa

Nalbari-Baksa ligger i delstaten Assam i nordöstra Indien. Bifloder till Brahmaputra strömmar genom området och sätter stor prägel på livet för invånarna i de 24 byar som ActionAid arbetar med här. En konfliktfylld historia, återkommande malariautbrott samt bristfälliga samhällsfunktioner är andra faktorer som påverkar utvecklingen i området. Mer än 70 % av befolkningen i projektområdet lever under gränsen för fattigdom och nästan 50 % i kronisk fattigdom.

Den huvudsakliga arbetssysselsättningen i området är jordbruk och på grund av områdets geografiska läge drabbas man ofta av översvämningar, vilket tyvärr leder till att jordbrukarna förlorar värdefulla inkomster.

Efter grundskolan behöver man betala för utbildningen. Som följd är det många barn, och oftast flickor då föräldrar prioriterar sina söners utbildning, som tvingas hoppa av skolan. Förutom sämre möjligheter till utbildning så förekommer även diskriminering av kvinnors rättigheter i arbetslivet, där männen oftast tjänar mer. Detta i sin tur leder till att männen har makten även i hemmet, medan kvinnorna traditionellt ska ta hand om hem och barn. Markrättigheter ärvs av manliga familjemedlemmar, vilket håller kvinnor i ett finansiellt beroende.

ActionAid arbetar i Nalbari-Baksa för att försäkra alla barns rätt till utbildning och för att bygga upp ett hållbart jordbruk med motståndskraft mot naturens krafter. Vi kämpar även hårt för kvinnor och flickors lika rättigheter, rättigheter till sin kropp, arbete och delaktighet i samhällsbeslut.

Berättelser från fadderområdet