Skip to the content

Bhubaneswar

Bhubaneswar är huvudstad i delstaten Odisha, som är beläget i östra Indien. Området är allmänt känt som Indiens tempelstad tack vare dess rika kulturarv och har en stor turistindustri som genererar över 1,5 miljoner turister per år. Stora delar av populationen kommer därför från arbetskraftsinvandring, men trots stadens höga sysselsättningsgrad är stora delar av befolkningen mycket fattiga på grund av otillräcklig arbetsinkomst. Dessa personer är antingen hemlösa eller bosatta i slumområden. 

Slumborna utgör, tillsammans med de hemlösa, den fattigaste delen av befolkningen. De lever på minimumlön under direkt skadliga boendeförhållanden och har inte tillgång till några sociala skyddsnät. Det är stor brist på rent dricksvatten i slumområdena, vilket ökar risken för epidemier och sjukdomar.

ActionAid arbetar i Bhubaneswar för att stärka kvinnors och flickors rättigheter, bland annat gällande utbildning och för ökad tillgång till rent vatten. Vi arbetar även för att utveckla hemlösas och slumbors boende- och arbetssituation.

Berättelser från fadderområdet