Skip to the content

Fadderverksamhet i Brasilien

ActionAid driver ett fadderbarnsprojekt i delstaten Alagoas i nordöstra Brasilien. Trots att Brasilien är ekonomiskt ledande i Sydamerika och har gott om arbetskraft är inkomstskillnaderna mycket stora. I nordost lever nästan 15 miljoner människor i extrem fattigdom. Området har haft det svårt ekonomiskt på grund av svår torka. Diskrimineringen mot flickor och kvinnor är utbredd.

Lokala röster 
Berättelser från fadderverksamhet i Brasilien 


I Alagoas arbetar en stor del av befolkningen som jordbrukare. De odlar sockerrör, bönor, kassava, bomull, ris, frukt, grönsaker och sötpotatis. Kvinnorna spelar en viktig roll för familjejordbruket. De står för den största delen av inkomsten i familjen då de odlar på fälten, tar hand om djuren och är de som tillverkar hantverk till försäljning.

Kvinnor och flickor är särskilt utsatta

Trots det påminner situationen för många kvinnor om slaveri. De nekas rätten att äga land eller ta lån. De får bara tillgång till sju procent av det som produceras. Många av kvinnorna utnyttjas sexuellt och våld mot kvinnor är vanligt förekommande. Eftersom samhället är mycket mansdominerat exkluderas kvinnor både i sociala och politiska sammanhang.

ActionAid arbetar för att stärka kvinnors och flickors rättigheter genom projekt som ger dem utbildning och stöd. På sikt kan de då själva delta inom politiken, värna om sina rättigheter och förbättra sin situation.

Förbättrat jordbruk

ActionAid arbetar även för att hjälpa de fattiga bönderna, särskilt kvinnorna, att öka sin produktion genom att lära ut konstbevattning och hållbara jordbrukstekniker. Vi uppmuntrar jordlösa bönder att organisera sig så att de på ett effektivt sätt kan kräva sina rättigheter. Bland annat har vi startat en koalition som representerar fyra miljoner bönder. ActionAid arbetar också för att göra handeln kring deras varor rättvis.

Dålig kvalitet på skolundervisningen

Skolorna i Alagoas har dålig standard. Få lärare har en utbildning och de tjänar väldigt lite vilket påverkar kvaliteten på undervisningen. Det finns inga förskolor och det är vanligt att barn i tredje och fjärde klass fortfarande inte har lärt sig att läsa och skriva. Det saknas skolmaterial och tillräckligt med belysning för att barnen ska kunna studera ordentligt.

ActionAid förbättrar skolan i Alagoas genom att bland annat starta förskolor. Vi utbildar föräldrar om barns rättigheter för att göra dem mer aktiva i sina barns skolgång. ActionAid har också flera projekt för att öka inskrivningen av barn i skolan.

Förbättrad hälsovård

Hälsovården i Brasilien saknar i många områden både utrustning och material. Det är ofta lång resväg till närmaste hälsoklinik vilket gör att många inte kan ta sig dit alls. Alagoas har sämst renhållning och högst spädbarnsdödlighet i hela landet. Bara 14 procent av hushållen har tillgång till vatten. Kvinnor och barn är särskilt utsatta för undernäring och bristen på rent vatten. ActionAid driver flera projekt för att utbilda föräldrar och barn om grundläggande hygien och hälsovård – enkla medel för att hålla sig frisk.