Skip to the content

Sapahar

”Jag bor i mina föräldrars hus. Jag har gift bort tre döttrar och tre söner. Men jag har ytterligare tre döttrar att gifta bort. För två år sedan flyttade min man till en annan by och gifte sig med en kvinna där. Med mina döttrar kvar hemma och utan mark, egendom och stöd lever jag ett mycket fattigt liv.” – Rokeya, 52 år

Sapahar ligger i distriktet Naogaon i nordvästra Bangladesh, nära gränsen till Indien. Här bedriver ActionAid ett fadderbarnsprojekt tillsammans med de lokala samarbetsorganisationerna BSDO och BDO.

ActionAids arbete i Bangladesh, liksom i alla länder där vi arbetar, är alltid fokuserat på de allra fattigaste och mest utsatta grupperna. I Sapahar innebär det att vi arbetar sida vid sida med kvinnor och barn för att stödja dem att få tillgång till sina fundamentala mänskliga rättigheter som mat, rent vatten, försörjning och ett värdigt liv fritt från diskriminering.

Rätten till försörjning och mat

Cirka hälften av invånarna i Sapahar arbetar med någon form av jordbruk. Bönderna äger en liten bit mark där de odlar sådant som ris, vete, potatis, vattenmelon och grönsaker. Men cirka 30 procent arbetar som jordbrukare på någon annans mark, och deras genomsnittliga månadsinkomst är inte tillräcklig för att försörja en hel familj. Många kvinnor arbetar med jordbruk och får ännu lägre lön än män.

Liksom i andra landsbygdsområden i Bangladesh har kvinnor överlag väldigt låg status. Många lider till exempel av undernäring eftersom traditionen att mannen äter först, sedan sönerna, därefter flickorna och sist kvinnan själv fortfarande praktiseras. Är det redan knapert med mat händer det att det helt enkelt blir väldigt lite, eller ingenting, över till kvinnorna och flickorna.

ActionAid jobbar för att öka kvinnors tillgång till och kontroll över mark och vatten. Vi bildar stödgrupper för kvinnor för att stärka deras självkänsla och kunskap om sina rättigheter, och samtidigt ge dem kompletterande och alternativa försörjningsmöjligheter. Det främjar kvinnligt företagande, kollektiv och kooperativ som bygger på lokalt tillgängliga material och tekniker. När kvinnors tillgång till jordbruk, såväl mark som verktyg, stärker hela samhället.

Kvinnors rättigheter

När man inte är medveten om sina rättigheter är det svårt att kräva dem och kunna ta sig ur fattigdom. Våld mot kvinnor, särskilt i hemmet, är vanligt i byarna i Sapahar. Män blir inte straffade för de brott och kränkningar de utsätter sina fruar för. Barnäktenskap är också vanligt, och i de flesta fall gifts flickor bort innan de ens hunnit fylla 14. Seden att betala hemgift är bruklig och ifrågasätts inte, vilket också systematiskt kränker kvinnors rättigheter eftersom pengar till hemgiften ofta saknas i fattiga familjer och döttrar då förblir ogifta och betraktas som en börda.

Månggifte och att män lämnar sin första fru för att gifta om sig både en andra och tredje gång hör också till vanligheterna. En skilsmässa innebär ofta en katastrof för kvinnorna och barnen eftersom de lämnas utan underhåll och utan inkomst.

ActionAid hjälper kvinnor och flickor att få den röst i samhället som de saknar. Vi ger dem verktygen att påverka beslutsfattare och kommunpolitiker att få tillgång till sådant som sjukvård, sanitet och utbildning. På så sätt uppnås en långsiktig förändring och en väg ut ur fattigdom för kvinnorna och deras familjer.

Läs berättelser från Sapahar.