Skip to the content

Förändring är möjlig från kraften i människor

Jordbrukssamhället Champapur, beläget på Bangladesh södra kust, drabbas ofta hårt under monsunsäsongerna. Regn och saltvatten drar in över odlingsmarkerna och skapar utmaningar för jordbruket. Stora delar av befolkningen är helt beroende av sina inkomster från jordbruket där oftast bara män är verksamma och en del av befolkningen lever i extrem fattigdom. Försörjningsmöjligheterna är få under delar av året och kvinnor har länge varit helt utestängda från arbetsmarknaden.

ActionAid organiserade under 2017 ett program för att sprida kunskap om vilka odlingar som fungerar bäst på vattendränkta odlingsmarker, om hur kvinnor kan bli mer ekonomiskt självständiga och om rätten till utbildning. Genom samtalscirklar som erbjöds under programmet möttes kvinnor och diskuterade frågorna. Samtal om alternativa jordbruksmöjligeter och djuruppfödning blev till betydelsefulla diskussioner. Medlemmarna i samtalscirkeln tog beslutet att besöka den lokala jordbruksmyndigheten för att kräva myndigheten att bidra med stöd. Budskapet var tydligt – tuffare tag mot orättvisorna. Det var ett viktigt steg för att kvinnorna skulle komma vidare i kampen för en jämställd ekonomi.

Resultatet av besöket blev 50 ankor som kvinnorna delade mellan sig, samt en utbildning om djuruppfödning. Ankuppfödning är särskilt passande till våtmarker, samtidigt som de ger god ekonomisk avkastning. En av kvinnorna som deltog i programmet var Tohomina. Hon använde sin del av bidraget för att starta upp en farm. Med sina nya kunskaper om jordbruk sökte hon sig samtidigt ut på övergivna odlingsmarker för att starta grönsaksplantage.

Efter att Tohomina anslöt sig till programmet har hon idag startat flera grönsaksplantager och farmen har vuxit. Detta har ökat familjens inkomst och bidragit till att familjen idag har möjlighet att finansiera utbildning för de tre barnen. I byn ses Tohomina som en förebild. Hon har tillsammans med de andra kvinnorna som organiserade sig bidragit med en positiv attityd kring kvinnligt företagande och satt kvinnors roll i arbetslivet på kartan.

” Jag har varit helt beroende av min man. Kvinnor stannar hemma, så har det alltid varit i min by. Att engagera sig i odling och jordbruk har inte ansetts vara någon ide för kvinnor. Det var väldigt inspirerande för mig att få första inkomsten i min hand efter att jag sålt grönsakerna jag odlat ”