Skip to the content

Kunskap som räddar liv

Sedan coronapandemins intåg har många familjer på den afghanska landsbygden drabbats av hungersnöd och fattigdom. Arbetslösheten har ökat och kvinnor är en av de grupper har drabbats hårdast då 30% av de kvinnor som tidigare livnärde sig på textilarbete och mindre hantverk idag är arbetslösa.

En familj som har drabbats hårt av Covid-19 är Azadas familj. Azada bor med hennes mamma, pappa hennes fyra systrar och hennes bror. Två av hennes syskon har sedan utbrottet av Covid-19 förlorat sina jobb. Familjen saknar idag ekonomisk inkomst då hennes pappa är blind, och hennes mamma arbetar i hemmet. På grund av detta har de inte haft råd att köpa basala hygienprodukter som kan skydda dem från smittan. Det rådde även missförstånd kring vad viruset innebar inom familjen och i Azadas by.

”Jag hade ingen information om Covid-19. Detta gällde inte bara mig men även min familj och de andra barnen och kvinnorna i byn. ingen visste vad viruset egentligen innebar. Jag hade hört talas om det från vänner, men jag visste inte att det var så dödligt som det var.”

I och med utbildningen från ActionAid har Azada fått kunskap som kan rädda liv och förbättra livsvillkoren för henne själv, hennes familj och hennes samhälle.