Skip to the content

Fadderverksamhet i Afghanistan

ActionAid driver ett fadderbarnsprojekt i staden Khwaja Du Koh som ligger i norra Afghanistan. En gång i tiden var området ett viktigt centrum för sidenvägens handelsmän, men i dag är det ett av de fattigaste och mest utsatta i provinsen Jawzjan. Av de 24 000 invånarna försörjer sig 85 procent på jordbruk och 15 procent på djurhållning och olika typer av hantverk.

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i Afghanistan. Trafficking blir allt vanligare, precis som våldtäkt, tvångsäktenskap, droganvändning och våld i hemmen. Afghanska kvinnor har inga arvsrättigheter och det är nästan omöjligt för dem att skilja sig.

ActionAid arbetar för att stärka flickors och kvinnors rättigheter, bland annat genom att se till att de får tillgång till utbildning. Kvinnor ska få makt att påverka sin egen, sina familjers och sitt samhälles utveckling. Tillsammans med befolkningen i Khwaja Du Koh arbetar ActionAid för långvarig förändring.

Inbördeskriget drabbade skolorna

Under talibanernas styre förbjöds flickor att gå i skolan och utbildning nedprioriterades. De flesta skolor totalförstördes i kriget eller användes av militären som kontrollstationer.

När talibanerna förlorade sin makt år 2001 fick flickor återigen möjlighet att gå i skolan, men fortfarande får bara pojkar ta studenten. Vanligtvis blir flickor bortgifta när de är mellan 12 och 14 år gamla, och de slutar då ofta gå i skolan.

Få studerar vidare 

Jawzjan är nu en av de provinser som har högst läs- och skrivkunnighet i hela Afghanistan – 65 procent. I Khwaja Du Koh går 80 procent av pojkarna och 50 procent av flickorna i skolan. I området finns sju skolor och två av dem är gymnasieskolor - en för flickor och en för pojkar. Det är dyrt att gå i skolan och därför har så många som 95 procent av eleverna inte råd att börja på universitet.

Pojkar tvingades bli soldater

På grund av den extrema fattigdom som präglade området när kriget bröt ut uppmanade vissa föräldrar sina pojkar att ta värvning i armén för att familjen skulle få en inkomst att överleva på. Ibland pressades unga pojkar också av befälhavare att bli soldater. I området finns nu därför före detta barnsoldater som behöver stöd för att kunna återgå till ett normalt liv.

ActionAid arbetar för att utsatta barn, speciellt flickor, ska få tillgång till utbildning som kan förändra deras liv. ActionAid har startat program för att återanpassa före detta barnsoldater och andra barn som påverkats av kriget. 

 

Lokala berättelser

Berättelser från fadderområdet