Skip to the content

Kvinnors rättigheter på frammarsch i Uganda

Livet på landsbygden i Uganda är ofta en kamp för överlevnad och särskilt kvinnor och flickor lever i stor utsatthet. Förutom de utmaningar som fattigdomen i sig innebär så finns det för kvinnor ytterligare faktorer att förhålla sig till. Mäns våld mot kvinnor är ett utbrett problem i många av de byar där vi arbetar och nationella studier visar att minst 20 procent av kvinnorna på landsbygden utsätts för olika slags våld på daglig basis.

Vanligt med våld och kränkningar av kvinnors rättigheter

Landgrabbing (beslagtagande av mark) drabbar ofta änkor och ensamstående kvinnor då manliga släktingar anser sig har rätten till marken. Polygami är lagligt i landet och det är vanligt att män har flera fruar, ofta med konsekvensen att mannen lämnar en fru ensam med många barn att försörja. En kvinna som hamnat i en sådan situation är Atekit Makuleta i byn Adipala. Nedan kan du läsa om hur hon funnit kraft att ta sig ur den.

”Min familj tvingades på flykt från vår by under Karimojong-räderna (våldsamma boskapsstöld-räder med etniska förtecken) och vi hade ingen möjlighet att finna arbete eller jordbruksmark. Min make tog värvning i armén för att få pengar till barnens överlevnad och för att vi skulle kunna köpa den mark där vi nu bor. När han återvände hem hade han träffat en annan kvinna som han gifte sig med och flyttade tillbaka till Palam där vi bodde tidigare. Han lämnade mig själv med våra åtta barn. Livet blev väldigt svårt för mig eftersom jag blev ensam kvar att försörja barnen utan att ha någon inkomst. Det som skulle ha blivit en glädjens stund när min make och barnens pappa kom tillbaka hem blev istället till stor besvikelse och sorg för oss alla”, säger Atekit.

Ökade försörjningsmöjligheter – vägen till ett bättre liv

”Saker och ting började förändras när min dotter Amongin Sarah inkluderades i ActionAids fadderprogram och jag började gå till deras kvinnogrupp. Jag började se ljuset i slutet av tunneln och kunde äntligen ta upp kampen för mina barns överlevnad. Vi fick en get från ActionAid som födde trillingar och till slut hade vi fjorton getter. Jag sålde några av getterna och köpte in jordnötter som vi planterade. Skörden på fem säckar nötter gjorde att jag kunde sälja tre, återplantera en och spara en säck som vi kan äta i familjen. Pengarna från nötterna använde jag till att köpa en ko som ger oss näringsrik mjölk och mina barn kan nu äta bra mat. Dessutom har jag råd att köpa skolböcker och skoluniformer till mina barn som går i grundskolan och för mina två söner som går på gymnasiet har jag kunnat betala terminsavgifterna. Det är min glädje och stolthet att se mina barn gå iväg till skolan och veta att jag har råd med det”, säger Atekit.

”Jag har genom kvinnogruppen förbättrat mina kunskaper i jordbrukstekniker och jag vet nu att jag klarar av att försörja min familj.  Även om vinsten är minimal så har mina barn möjlighet att äta och gå i skolan, vilket är avgörande för att kunna trotsa våra dåliga odds och sträva efter att leva ett positivt liv. Tillsammans med mina barn är jag fast besluten om att vi ska övervinna hindren och gå framåt i livet”, avslutar Atekit.

Kvinnogrupper stärker kvinnors kapacitet till förändring

Atekit har delat med sig av sina erfarenheter i kvinnogruppen som ActionAid samordnar och hon har nu blivit en inspirationskälla för andra ensamstående mammor i byn. Hennes exempel har gett andra kvinnor i utsatta situationer både hopp och handlingskraft till att kunna förändra livet för sig själva och sina barn.

Kvinnogrupperna ger medlemmar möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter och tillsammans reflektera över möjliga lösningar på olika problem. I Uganda liksom i många andra länder ligger fokus på att arbeta för att kvinnor och flickor ska kunna bryta den negativa fattigdomsspiralen och öka sina försörjningsmöjligheter samt för att kvinnor ska kunna ta kontroll över sina kroppar.