Skip to the content

Omställning från självförsörjning till kommersiellt jordbruk ger familjer bättre och tryggare försörjning.

De flesta kvinnor som bor på landsbygden i Sierra Leone odlar ris för sin och sina familjers försörjning. Nästan alla odlar för självhushållning utan överskott till mer än eventuella skatter som måste betalas. Under den ebola-epidemi som drabbade den här delen av Afrika härom året hamnade befolkningens fokus naturligtvis på att skydda sig mot smittan, snarare än på jordbruket. En kvinna från Tonkolili berättar: ”När människor man känner dör varje dag klarar vi helt enkelt inte av att fokusera på odling. Det är omöjligt.”

Då småskaligt jordbruk inte ger någon buffert för sämre tider, arbetade ActionAid under krisen med katastrofhjälp för att undvika en svältkatastrof mitt under skarpt ebola-utbrott. Direkt efter att den mest akuta krisen var över skiftade vårt fokus istället till att dela ut risplantor. Yayah Mansaray är programchef för ActionAid i Tonkolili och säger: ”Vår främsta uppgift är att hjälpa lokalsamhällena tillbaka på fötterna igen. Därför valde vi - så fort den värsta krisen var över – att inte längre dela ut matpaket, utan istället att skapa förutsättningar för kvinnorna att på ett långsiktigt sätt trygga sin egen livsmedelsförsörjning.”

Vi distribuerade risplantor för plantering till kvinnogrupper i ett stort antal lokalsamhällen. Ya Yeabu Turay som är talesperson för Mapakies kvinnogrupp berättar: “Vi delade först in oss i små arbetslag och satte sedan direkt igång med planteringen – vi ville inte försena skörden en enda dag!” Varje grupp, bestående av 40 kvinnor vardera, fick plantor för utplantering. De fick sedan utbildning i hur man utvecklar sitt jordbruk från att enbart vara självhushållande till att kunna ge ett överskott. Det överskottet kan både säljas för att få in kontanter, och ges vidare till andra grupper som då får samma chans att utveckla även sitt jordbruk.

Ya Yeabu fortsätter: “Utbildningen inom kommersiellt jordbruk är toppen! Jag fick åka med ActionAid till Indien för att lära mig allt om mer moderna metoder, och jag tog med mig alla nya kunskaper hem till min kvinnogrupp. Vi kan redan se resultatet av de nya metoderna.”

Ya Yeabus grupp har nu bärgat hälften av den första skörden, och är redan uppe i fler än 100 säckar bergris (ris som odlas i torrare åkermark). När sumpriset (ris som odlas i vattendränkt mark) också skördats tror Ya Yeabu att de kommer få ytterligare 100 säckar. “Tack vare plantorna och utbildningen kan vi nu odla alla sorters ris, och har därmed tillräckligt mycket mat till våra familjer, samtidigt som vi får ris över som vi kan sälja. Vi planerar också att utbilda fler kvinnor som sedan får plantor från oss så att också de kan få en ny framtid från riset.”

Numera finns det även en byggnad där riset kan torka och förvaras. “Vi har aldrig förut haft ett överskott efter skörden, och visste därför inte hur vi skulle kunna hindra riset från att ruttna bort. Med bygget av det nya rislagret är det inte längre ett problem!”

Kvinnorna har nu med stöd från ActionAid lyckats finna finansiering till en risrensningsmaskin som kvinnogrupperna kommer kunna använda för att rengöra och rensa sitt ris. Det är ett slitsamt, långsamt och tråkigt arbete att utföra manuellt, och denna maskin kommer att göra kvinnornas arbete och liv betydligt lättare.

Yayah Mansaray från ActionAid i Sierra Leone tycker att det är intressant att kunna konstatera att kooperativen har skapat en större samhörighet bland kvinnorna i området – även bland dem som inte deltar. Hela området har helt enkelt fått en större förståelse för vikten av att samarbeta och stötta varandra.

Ya Yeabu avslutar: ”Vi – kvinnorna här – har kommit varandra närmare, och arbetar nu tillsammans för våra hem och barn. Och för dem som ifrågasätter nyttan av det är det bara att se på den mängd ris vi lyckats skörda för att konstatera att arbetet lönar sig.”