Skip to the content

Fokus på kvinnors ökade försörjningsmöjligheter och inflytande

Vi arbetar tillsammans med samarbetspartnern MMTRP-AL i landets norra delar för att utbilda och mobilisera kvinnor som jobbar inom fiske- och jordbrukssektorn. Under workshops får deltagarna verktyg för politiskt deltagande och ökade kunskaper om sina rättigheter. MMTRP-AL har även genomfört en gatumanifestation för afro-brasilianska kvinnors rättigheter och en protestmarsch mot våld mot kvinnor. En skola för feministiska utbildare har också startats i syfte att stärka kvinnligt ledarskap i lokalsamhällena. Sammanlagt har 580 flickor och kvinnor deltagit i aktiviteterna och vi har tillsammans med rörelsen totalt nått ut till 2 900 personer.

Jordbrukande kvinnor trotsar hårt motstånd och står upp för sina rättigheter

Ingen kvinnlig kandidat har hittills blivit vald som statsråd. Endast ett fåtal kvinnor har vågat ställa upp som kandidater eftersom det finns ett starkt motstånd och många fördomar om kvinnors kapacitet att ta plats på höga politiska positioner. Vi arbetar för att det skall bli verklighet att jordbruksarbetande kvinnor får möjlighet till politiskt inflytande i frågor som är avgörande för deras egen livssituation. En av dem som trotsat motståndet mot kvinnors rättigheter är Mareleide Barbosa de Matos, jordbrukare i byn Povoado Perucaba och engagerad i kvinnorättsrörelsen.

”Tidigare var jag inte intresserad av politik, men genom rörelsen såg jag behovet av kvinnlig representation inom politiken för att kunna driva kampen för våra rättigheter”, berättar Mareleide.

”Mitt vardagsliv är som alla andra kvinnors i mitt samhälle. Jag tar hand om hemmet och mina barn, och övrig tid stöttar jag andra invånare. På torsdagar och fredagar går jag till fackföreningen för att stötta andra jordbrukare. Jag deltog i MMTRP’s möten första gången 2004 och blev då uppmuntrad att engagera mig för kvinnors rättigheter. Jag fick kunskap och erfarenheter genom att delta i olika möten och aktiviteter, vilket gjort det möjligt för mig att sedan sätta ihop en kvinnogrupp i mitt eget samhälle. MMTRP gav mig stöd i att utveckla ett mer klimatsmart jordbruk och jag har nu börjat odla utan bekämpningsmedel. Jordbruket och en nystartad kycklinguppfödning ger mig bättre försörjningsmöjligheter. Idag får vi familjeekonomin att gå ihop och både jag och min man kan spara till vår pension”, säger Mareleide.

Kvinnlig representant i stadsfullmäktige som målbild

”Det är nu andra gången jag ställer upp som kandidat i stadsfullmäktige och jag har fått stöd av de andra kvinnorna inom rörelsen. De har uppmuntrat mig att ställa upp eftersom alla tycker det är givet att vi kvinnor skall ha politiskt inflytande. Deras stöd var avgörande för att jag skulle ställa upp. Jag är väldigt tacksam för allt jag lärt mig inom rörelsen och jag delar med mig av kunskapen vart jag än går. Om jag blir vald tänker jag bland annat arbeta för att öka kvinnors möjligheter till försörjning i mitt eget och närliggande samhällen och för att få till ett fungerande socialt skyddsnät för de kvinnor som behöver det. Tyvärr gör våra lokala politiker inte något bra jobb och uppfyller inte sina skyldigheter. Jag tror att alla medborgare kan göra något dagligdags för att hjälpa sitt samhälle bara genom att se de behov som finns lokalt och söka lösningar till dem”, säger Mareleide.

Situationen för kvinnors rättigheter i Brasilien

  • I Brasilien har män i snitt 30 procent högre lön än kvinnor i samma ålder och utbildningsnivå. Detta gäller för alla åldrar, utbildningsnivåer och typer av arbeten.
  • 46,4 procent av landets kvinnor som tjänar mindre än en minimilön (250 € per månad) är familjeförsörjare (endast 32,7 procent av kvinnorna som tjänar mer än två minimilöner är familjeförsörjare).
  • Jobb i den informella sektorn innebär en snittinkomst som är 57 procent av den lön som en formellt anställd har.
  • Ojämlikhet mellan olika etniska grupper är större än ojämlikheten mellan kvinnor och män. 48,7 procent av den afro-brasilianska befolkningen över 16 år har tillfälliga arbeten i informell sektor, jämfört med 34,7 procent av den vita befolkningen. Dessa skillnader har inte minskat mycket under det senaste decenniet.
  • Ursprungsbefolkning och den afro-brasilianska befolkningen tjänar i genomsnitt 28 procent mindre än den vita befolkningen i samma ålder och utbildningsnivå.