Skip to the content

Roten till det goda – trädplantering ökar katastrof- och klimatmässig motståndskraft och förbättrar familjers försörjningsmöjligheter i Bangladesh.

Ashamoni bor på ön Char Nangla i Bangladesh. På bangla betyder char ”ö som ligger i en flod”, och den flod som Char Nangla med sina drygt femtusen invånare ligger i heter Jamuna. Då floder tenderar att vara strömma är Char-öarna normalt sett väldigt eroderade. Det innebär att det finns mycket sand och lite vegetation, och då Bangladesh har ett tropiskt klimat innebär träd- och därmed skuggbrist att dagarna blir oerhört heta. Försörjningsmöjligheterna på öarna är få och många barn får inte sin rätt till grundskoleutbildning uppfylld.

Bara 38 procent av öns befolkning har gått i skolan och på grund av den omfattande arbetslösheten måste en stor del av öns befolkning söka tillfälliga arbeten i omkringliggande städer och regioner. Detta kringflackande liv innebär att ännu en generation växer upp utan tillfredställande utbildningsmöjligheter. Av öns befolkning brukar 45 procent jorden och 55 procent är kringflackande daglönare. Trots att en stor del av befolkningen lever av jorden finns ingen tradition av att hålla sig med träd. Fler träd på ön hade kunnat minska effekterna av sommarens stormar som ytterligare bidrar till öns erosion och till att bostäderna förstörs. Med fler träd på ön skulle öborna slippa vanligt förekommande blåsväder och det skulle finnas skugga att söka skydd i under de heta dagarna.

Ashamoni är sex år gammal och har sedan 2015 deltagit i verksamheten vid det barncenter ActionAid driver på Char Nangla. Barnen går regelbundet hit, och får inte bara hjälp med sina läxor, utan också chansen till en meningsfull fritid; i barncentret finns aktiviteter såsom dans, sång, recitation av poesi, teckning och lek. På barncentren får barnen kunskaper om sina rättigheter och om hur de ska kunna bli ansvarsfulla medborgare som både kräver sin rätt och som aktivt deltar i samhällsutvecklingen. Som ett led i den utbildningen fick barnen lära sig om vikten av trädplantering. Tillsammans lärde sig föräldrar och barn hur man planterar och sköter om träden. Varje barn fick dessutom med sig två ungträd hem för utplantering – ett fruktträd och ett lövträd. Ashamoni fick ett guavaträd och ett mahognyträd.

Tack vare detta trädprojekt har hela öns befolkning både fått ett intresse för trädplantering samt en förståelse för hur viktiga träden är för öns miljö. Ashamoni planterade sina två träd på tomten tillsammans med sin mamma. Varje morgon vattnar hon ungträden och på eftermiddagen luftar hon jorden runt rötterna, för att en gång i veckan också gödsla lite. Fruktträden kommer att ge barnen och deras familjer värdefullt näringstillskott, och mahogny är så dyrt att varje mahognyträd när det blivit större kommer att kunna ge ett substantiellt bidrag till kostnaderna för barnens utbildning.

Ashamoni säger: “Min mamma hjälper mig att ta hand om mina träd, fast jag kan faktiskt göra det själv. Guavaträdet står framför vårt hus och mahognyträdet står på baksidan. Jag har fått lära mig att träden är bra för att ge oss luft att andas, mat att äta, skugga mitt på dagen och skydd från vinden. De kan också vara bra att ha när det är dåliga tider.”