Skip to the content

Flickors rätt till utbildning i Afghanistan

Guzal är 12 år och har nyligen börjat i skolan. Att utbildning var något för henne hade hon tidigare inte ens tänkt på, eftersom ingen flicka i hennes familj har utbildat sig tidigare. Vändpunkten kom när hon kom i kontakt med den barnklubb som ActionAid startat.

Guzal var ett av 4,2 miljoner barn i Afghanistan som inte går i skolan. Det innebär nästan hälften av landets befolkning i åldrarna 7–17 år. Flickor är överrepresenterade bland de barn som aldrig börjar skolan eller hoppar av i förtid.  Bristen på skolbyggnader och dricksvatten är stora problem i landet och många barn tvingas gå långa avstånd för att ta sig till och från skolan.

Under 2017 har ActionAid Afghanistan arbetat med att sprida kunskap om vikten av utbildning bland föräldrar och allmänheten, med särskilt fokus på flickors rättigheter. På 60 skolor landet runt arbetar ActionAid med att höja kunskaperna hos skolledning, lärare och elever om barns skydd mot våld och övergrepp samt om barns rättigheter.

Guzal är tolv år gammal och har under de senaste två åren gått på den barnklubb som ActionAid startat i byn. Genom barnklubben har hon fått möjlighet att börja skolan.

"Barnklubben gav mig nya möjligheter i livet. Tidigare visste jag inte att jag som barn har rättigheter och att det är viktigt att ha planer och ambitioner för framtiden. Jag hade inte ens en tanke på börja skolan, eftersom ingen kvinna i min familj har utbildat sig. Mina fyra storasystrar kan varken läsa eller skriva. På barnklubben fick jag lära mig att utbildning är en rättighet som gäller alla barn, även oss tjejer. Jag lyckades efter en tid övertala mina föräldrar att jag skulle få börja i skolan. Jag är väldigt stolt över mig själv och väldigt glad över att jag började på barncentret, det förändrade mitt liv. Nu har jag en plan för framtiden. Jag tänker slutföra min utbildning och bli läkare eller sjuksköterska för att hjälpa kvinnorna i min by”, säger Guzal med ett leende.