Skip to main content
ActionAid-fadder-guatemala

För dig som är fadder

Läs om hur du gör skillnad
ActionAid-utbildning-fadder

Skriv till ditt fadderbarn

Du får gärna skicka en hälsning till ditt fadderbarn via brev eller mejl. Glöm inte att märka hälsningen med ditt faddernummer och barnets referensnummer. Du skickar brevet till vår adress i Stockholm och vi skickar det sedan vidare till vårt kontor i fadderlandet. 

Läs mer
Actionaid-utbildning-Nigeria

Hur du gör skillnad

Dina fadderbidrag går till att stödja långsiktiga projekt där flickan bor. Efter 40 års erfarenhet vet vi att det är så dina fadderbidrag gör störst skillnad - både för ditt fadderbarn, hennes familj, vänner och grannar. Fadderbidragen hjälper hela området och skapar en trygg och säker miljö för ditt fadderbarn att växa upp i.

Ditt regelbundna stöd innebär att området får en tillförlitlig finansiering som möjliggör investeringar i till exempel sjukvård, rent vatten, utbildning och hållbart jordbruk. 

Flickor_Bangladesh

Flickors rätt till utbildning

Över 130 miljoner flickor går inte i skolan och inte ens 40 procent av världens länder erbjuder flickor samma möjlighet till utbildning som pojkar. Den här diskrimineringen av flickor får livslånga konsekvenser och leder till enorma orättvisor.

Läs mer