Skip to the content


Hur vi arbetar

Vi arbetar bland annat med säkra zoner för kvinnor i flyktingläger, kvinnoledda insatsteam vid katastrofer, tjejgrupper,  att stärka kvinnors rätt att äga och bruka mark, skyddsboenden för flickor som flyr könsstympning och barnäktenskap, internationellt påverkansarbete, att få fler kvinnor i ledande positioner, och projekt för att öka kvinnors möjlighet till självförsörjning.

Vårt arbete för jämställdhet leds av starka feminister från våra 45 medlemsländer. Direkt på plats. Eftersom det är de som bäst vet vilka utmaningar deras samhällen står inför.


Vart går pengarna?

ActionAid Sverige kontrolleras av Svensk insamlingskontroll. Vårt 90-konto garanterar att de insamlade pengarna hanteras ansvarsfullt.

Våra insamlade medel bekämpar sociala orättvisor, ojämlikhet och fattigdom. 77% av pengarna går direkt till ändamålet.

 


Vi måste bli fler i kampen!

 

Bli månadsgivare i dag eller ge bort sex månaders kvinnokamp i julklapp till någon du bryr dig om.