Bli månadsgivare

Just nu får du en tygpåse med ett tryck av konstnären Jessica Hallbäck i välkomstgåva. Välkommen att anmäla dig redan idag!

Gör skillnad varje dag!

ActionAid arbetar för att bekämpa fattigdom och orättvisor med ett särskilt fokus på flickors och kvinnors rättigheter. Som månadsgivare är du viktig för att det arbetet ska kunna fortsätta och nå ut till fler. Genom ditt bidrag stärker du flickors och kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp, deras rätt till utbildning, egen försörjning och inflytande i samhället. Det är insatser som vi vet stärker hela samhällen och leder till minskad fattigdom. Bli en del av en kraft som är stark nog att förändra liv och samhällen till det bättre!

“Nu har jag till och med råd att köpa sjukförsäkring till min familj.” Säger Emerance, 32, från Rwanda.

I Rwanda lever många kvinnor i fattigdom och utanför samhället då de saknar utbildning och arbete. Det patriarkala strukturerna leder till ekonomisk orättvisa och i många fall också en ökning av våld och sexuella övergrepp. ActionAid stöttar över 340 kvinnogrupper i Rwanda med utbildningar inom områden som självförsörjning, kvinnors rättigheter och moderna jordbruksmetoder.

 

Emerance anslöt sig till en kvinnogrupp och berättar hur det har förändrat hennes liv. Hon säger att hon har lärt sig hur hon sparar och engagerar sig i aktiviteter som genererar inkomster. I kvinnogruppen har hon introducerats till vävning- och odlingsarbete som har resulterat i att hon nu kan betala sjukförsäkring till sina barn. Den största skillnaden är att hon nu har en egen röst, berättar hon.

 

Med dig som månadsgivare kan stötta fler kvinnogrupper!

Bli månadsgivare och få pengar tillbaka med skattereduktion!​

Sedan 2 augusti 2019 omfattas ActionAid av skattereduktion på gåvor. Det innebär att om du skänker minst 2000 kr per år till godkända organisationer får du tillbaka 25% (avdraget gäller på gåvor upp till 6000 kr/år). Blir du månadsgivare och skänker 200 kr eller mer per månad omfattas du automatiskt av avdragsrätt, vi rapporterar då dina gåvor till Skatteverket som förtrycker summan i din deklaration (i slutet av januari får du också en kontrolluppgift från oss). Har du frågor? Tveka inte att höra av dig till oss på 08-615 55 55 eller givarservice@actionaid.se

Så används dina gåvor

Vi arbetar alltid för att din gåva ska göra så stor skillnad för flickor och kvinnor som möjligt. Administrationskostnader är nödvändiga för att tillgodose god kontroll och uppföljning av din gåva. En del av ditt bidrag investerar vi även för att kunna hitta fler fantastiska givare som du.

 

2021 gick 80 procent av de insamlade medlen till verksamheten för att stärka flickors och kvinnors rättigheter. Övriga 20 procent bestod av 5 procent administrationskostnader och 15 procent insamlingskostnader. 

Frågor och svar

ActionAid är en global organisation som finns i 46 länder över hela världen. Vi arbetar för att minska fattigdom och orättvisor med ett särskilt fokus på att stärka flickors och kvinnors rättigheter, eftersom jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling. Vi arbetar både i akuta nödsituationer och med långsiktigt utvecklingsarbete. All verksamhet bedrivs med stöd av företag, privatpersoner, institutionella givare och stiftelser. ActionAid grundades 1972 och har funnits i Sverige sedan 2006.

Som givare till ActionAid kan du känna dig trygg med att medlen hanteras på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. ActionAid Sverige är medlem i Svensk Insamlingskontroll och Giva Sverige vilket innebär att verksamheten kontrolleras av oberoende parter. Svensk insamlingskontroll styr vilka organisationer som har rätt att ha ett insamlingskonto, ett så kallat 90-konto. När du bidrar till en organisation med ett 90-konto kan du vara säker på att minst 75 % av medlen går till ändamålet, ofta mer.

Ja, som månadsgivare och givare till ActionAid kan du få rätt till skattereduktion. Det innebär att du som skänker minst 200 kr per gåvotillfälle och får tillbaka 25% i samband med skatteåterbäringen (avdraget gäller på gåvor upp till 6000 kr/år för inkomståret 2021 och högst 12 000kr/år för inkomståret 2022). Läs mer här

Din månadsgåva dras den 28:e varje månad, eller nästkommande vardag.

  • Som månadsgivare stöttar du hela ActionAids verksamhet för att bekämpa fattigdom och orättvisor. Din gåva används där den behövs som bäst för att stärka flickor och kvinnor som lever i utsatthet. Du kan stötta oss som månadsgivare från 100 kr/mån. Klicka här för att bli månadsgivare.
  • Som Girl supporter stöttar du aktiviteter och projekt för flickor och unga kvinnor. Just nu går bidragen till verksamhet i Bangladesh, Senegal, Vietnam och Zimbabwe. Det är länder där flickors rättigheter är eftersatta och behoven av stöd stora. Som Girl supporter ger du minst 200 kr/mån och får kontinuerlig återkoppling på konkreta aktiviteter och projekt som du är med och bidrar till. Två gånger om året får du till exempel hem ett brev från en flicka eller ung kvinna som du stöttar. 

Det finns ingen bindningstid och du kan när som helst välja att avsluta ditt givande. Du kan även be om en tillfällig paus eller sänkning av din månadsgåva. För att avsluta eller göra andra ändringar ber vi dig  kontakta givarservice på 08-615 55 55 eller givarservice@actionaid.se