Skip to the content

Varje minut gifts 20 flickor bort. De berövas sin barndom, frihet och självständighet. ActionAid arbetar världen över för att få stopp på barnäktenskap.

Hur arbetar ActionAid mot barnäktenskap?


Det ÄR hennes rättighet!

Trots det, är det 130 miljoner flickor som nekas sin rätt till utbildning. Världen över tvingas flickor sluta skolan i förtid, de gifts bort i tidig ålder och blir med barn när de själva är barn. 

Du kan vara med och göra skillnad! Genom att bli månadsgivare är du med och står upp i kampen för flickors rättigheter.


ActionAid kämpar outtröttligt mot barnäktenskap tillsammans med lokala kvinnorättsorganisationer världen över. Vi arbetar med påverkansarbete för att förändra lagar och traditioner. Vi bygger upp trygghetsboenden för flickor som tvingas fly barnäktenskap eller könsstympning. Vi startar upp flickforum för att skapa medvetenhet om rättigheter och bygga upp självförtroende hos flickor att våga stå upp för sig själv.


Kvinnorättsaktivister kämpar mot barnäktenskap

I delar av västra Ghana gifts närmare 40 procent av alla flickor bort. Det händer att flickor kidnappas av äldre män som de sedan tvingas gifta sig med. Även våld i hemmet och könsstympning av flickor är vanligt förekommande. Men det finns också motståndskraft! En grupp kvinnor och män bestämde sig för att bilda Community-Based Anti-violence Teams, COMBAT. Deltagarna informerar och utbildar och förhindrar aktivt barnäktenskap. Redan har gruppen stoppat flera hundra planerade giftermål. 

Som månadsgivare hos ActionAid stöttar du initiativ som COMBAT som med stark lokal förankring bekämpar våld och kränkningar av flickors och kvinnors rättigheter. Läs om fler av våra kvinnorättsaktivister på knappen.Sarmin- en förebild i kampen mot barnäktenskap!

När Sarmin tillsammans med ActionAid startade en ungdomsgrupp för att förhindra barnäktenskap ville de vuxna i området statuera ett exempel och övertalade Sarmins pappa att gifta bort henne. 

Men Sarmin fick hjälp av sina vänner och en lärare som engagerat sig mot barnäktenskap genom ActionAids arbete. 

Tillsammans lyckades de övertala Sarmins pappa att ställa in bröllopet.

Sarmin har stora planer för framtiden. Tillsammans med andra unga kvinnor arbetar hon för att stoppa barnäktenskap. Hör Sarmin berätta sin egen historia. 


Vart går pengarna?

Som månadsgivare är du med och bekämpar alla former av våld mot kvinnor. 77% av pengarna går direkt till detta viktiga ändamål. Bli månadsgivare idag! 


Asegedech stod upp för sin rätt!

När Asegedech var 13 år försökte hennes far gifta bort henne till en man hon inte kände. Hon visste att barnäktenskap strider mot lagen och stod upp mot sin fars beslut. Hennes ord fick honom till slut att ångra sig.

Idag är Asegedech 17 år och medlem i en Womens Watch-grupp, stöttad av ActionAid. Gruppen ger andra kvinnor i samhället råd i frågor som påverkar deras liv och hälsa. De ger ekonomiskt stöd, arbetar för att fler flickor ska gå i skolan och erbjuder samtalsstöd till de som utsätts för våld och skadliga traditioner.

Asegedech går själv i skolan och drömmer om att en dag bli advokat. ♀️