Är du intresserad av förtroendeuppdrag för ActionAid Sverige?

Lediga jobb ActionAid

ActionAid Sverige är en biståndsorganisation och del i den globala ActionAid-federationen som finns i 46 länder. Vi arbetar för att bekämpa fattigdom och orättvisor, och har ett särskilt fokus på flickors och kvinnors rättigheter eftersom jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling i Sverige och i världen.  ActionAid Sveriges uppdrag är att stötta och samla […]

Invasionen av Ukraina: Skyddet till flickor och kvinnor måste prioriteras

Bilden är tagen i Zosin på gränsen mellan Ukraina och Polen, där ActionAids samarbetspartner, PAH (Polish Humanitarian Action) arbetar.

Det är med djup oro som vi ser hur allt fler flickor och kvinnor i Ukraina utsätts för våld och övergrepp, som en följd av den ryska invasionen. Dessa flickor och kvinnor får inte tillräckligt med skydd och stöd, vilket innebär att många lever helt i avsaknad av trygghet och grundläggande mänskliga rättigheter. Det är […]

Samtal om könsstympning i flera svenska städer

Mellan 50 000 och 60 000 flickor och kvinnor som lever i Sverige uppskattas ha blivit utsatta för kvinnlig könsstympning. Ändå talas det mycket lite om detta övergrepp och de livslånga konsekvenser som det kan innebära för de individer som drabbas.  ActionAid arbetar både i Sverige och i andra länder med att förebygga förekomsten av […]