Skip to the content

Riktlinjer för att stärka motståndskraft

Det här vägledande dokumentet syftar till att stödja arbetet i riskområden där integrerade och effektiva resiliens-program implementeras på olika nivåer. Det inkluderar specifika rekommendationer för resiliensprogram och projekt i samhällen som riskerar att drabbas av översvämning, cykloner, torka och jordbävningar. Dokumentet innehåller även rekommendationer som syftar till att bidra till att minska katastrofers inverkan på skolors infrastruktur, så att barn kan fortsätta att gå i skolan och för att bygga motståndskraft hos elever, lärare och deras familjer.

Resilience Building

Download - File size: 5627KB

Var med och stöd vårt arbete!

Bli månadsgivare och var med i arbetet att skapa en rättvis värld för alla. Med ditt stöd blir det möjligt!