Skip to the content

Ramverk för vårt resiliensarbete

Under de senaste decennierna har det blivit allt tydligare att konflikter och katastrofer drabbar de människor som lever i djupast fattigdom och utsatthet allra hårdast. De står ofta inför ett antal komplicerade hot, som måste bekämpas genom att anamma en helhetssyn och överväga problem och deras lösningar i relation till varandra. Nedan hittar du vårt ramverk för det arbete som fokuserar på att stärka motståndskaft och bygga långsiktigt hållbara samhällen.

Ramverk för vårt resiliensarbete

Download - File size: 2602KB

Var med och stöd vårt arbete!

Bli månadsgivare och var med i arbetet att skapa en rättvis värld för alla. Med ditt stöd blir det möjligt!