Skip to the content

Verktyg för resiliens-byggande programarbete

ActionAid arbetar för att stärka resiliens (motståndskraft) i samhällen som riskerar att drabbas av olika typer av kriser och katastrofer. ActionAid's verksamhet runt om i världen har inkluderat resiliens-byggande initiativ i sina program och projektaktiviteter. De flesta handlar om att anpassa sig till klimatförändringarna och att reducera risken för konsekvenser när katastrofer väl inträffar. Denna sektion av hemsidan är tänkt att fungera som en resursbank där du hittar verktyg som är till för att ge vägledning för ett holistiskt resiliensarbete inom olika programområden.

Ramverk för vårt resiliensarbete

Ramverk för vårt arbete med fokus på att stärka motståndskaft och bygga långsiktigt hållbara samhällen.

Riktlinjer för att stärka motståndskraft

Vägledande dokument till för stödja arbetet med att bygga långsiktig motståndskraft i riskutsatta områden.

Handbok i resiliens

Handbok som syftar till att ge vägledning, verktyg och resurser för ett effektivt programarbete med fokus på att förbättra motståndskraften och bygga resilienta samhällen i olika kontexter

Var med och stöd vårt arbete!

Bli månadsgivare och var med i arbetet att skapa en rättvis värld för alla. Med ditt stöd blir det möjligt!