Skip to the content

I vårt humanitära arbete fokuserar vi på de samhällen som drabbas av katastrofer och där vi redan finns på plats och jobbar med långsiktigt hållbart och rättighetsbaserat utvecklingsarbete. Kvinnors rättigheter och kvinnligt ledarskap är centralt i detta arbete. Här hittar du verktyg som stöttar detta arbete.

Stort behov av satsningar på kvinnors deltagande inom beredskapskapacitet

Hur kan organisationer bättre främja kvinnligt ledarskap inom humanitära insatsteam?

Var med och stöd vårt arbete!

Bli månadsgivare och var med i arbetet att skapa en rättvis värld för alla. Med ditt stöd blir det möjligt!