Skip to the content

Networked Toolbox - lådan med deltagandeverktyg

En mängd olika deltagandeverktyg används som en del av Reflection-Action-processen som ActionAid använder för att stötta människor i att analysera rättigheter och makt för att bättre förstå och planera åtgärder i de frågor som påverkar dem. Att fråga människor direkt om sådana problem kan leda till tystnad, rädsla eller förvirring. Verktygen ger struktur till processen och uppmuntrar diskussion, så att människor kan basera sin analys på systematisering av sin egen kunskap. Denna respekt för människors egen kunskap och erfarenhet är en kraftfull grund för lärande – ett lärande som bygger på vad människor vet, snarare än att fokusera på vad de inte vet.


Att hitta rätt verktyg i lådan

Det är en stor verktygslåda som innehåller visuella verktyg (som kartor, kalendrar och tidslinjer), sociala revisionsverktyg (som deltagandebudgetar, medborgarnas poängkort och transparenstavlor) och kreativa verktyg (som rollspel, forumteater och sång) - och vi lägger kontinuerligt till nya verktyg till denna sida. När visuella verktyg används skapas grafiken vanligtvis av grupper som arbetar i fält på flyttbara föremål. Detta gör processen mer deltagande, flexibel för att kunna anpassas efter överenskomna förändringar och hjälper till att stärka de som inte är läskunniga. Visuella tekniker ger utrymme för kreativitet och uppmuntrar till ett uppriktigt utbyte av åsikter. De tillåter också en dubbelkoll av giltigheten hos den information som ges genom att den kan delas med ett antal övriga personer. Vanligtvis kopieras grafiken på ett blädderblock eller i en anteckningsbok, vilket ger deltagarna en värdefull redogörelse för sin diskussion.

Ställ bra frågor

Inget verktyg eller metod kan ersätta bra frågor och varje verktyg kan fördärvas av dåliga frågor. I själva verket kan alla deltagandeverktyg förvrängas, manipuleras eller användas på ett exploaterande sätt om de används utan hänsyn till maktförhållanden. Öppna frågor kan stimulera kritiskt tänkande och dialog. Det är viktigt att lyssna noggrant och gräva djupare, bortom de uppenbara svaren, fråga varför och varför och varför igen för att hitta orsakerna till problem. Det kommer också att vara nödvändigt att ställa frågor som kan vara obekväma, som undersöker maktförhållanden utifrån genus, klass, kast, etnicitet, fysisk eller intellektuell förmåga, hierarki, status, språk eller utseende. Bra frågor är aktuella och ändamålsenliga och går på djupet för att utforska strukturella problem.


Risker med att använda deltagandeverktyg

Den stora utmaningen är gällande hur vi använder deltagandeverktyg - inte i det faktum att vi använder dem. De måste ses som en katalysator snarare än en ersättare för debatt och verktygen ska aldrig bli ett mål i sig själva. Om maktförhållanden ignoreras finns det risk att de kommer att användas på manipulerande, forcerade, ojämnlika och skadliga sätt. Om vi inte är medvetna om maktdimensionen så kommer vi aldrig att kunna använda sådana metoder för att på riktigt stärka människors inneboende kraft på ett rättighetsbaserat vis. På samma sätt är respekt för människor kunskap och erfarenhet som utgångspunkt av grundläggande betydelse - men det är viktigt att inte romantisera detta och begränsa människor till en lokalnivåanalys. Deltagandeverktyg bör användas som ett medel för att länka mikro- till makroanalys.

Här hittar du Networked Toolbox

Var med och stöd vårt arbete!

Bli månadsgivare och var med i arbetet att skapa en rättvis värld för alla. Med ditt stöd blir det möjligt!