Skip to the content

I denna sektion har vi samlat verktyg som antingen är av mer generell eller tvärtematisk karaktär, verktyg som har en annan tematisk inriktning än våra huvudteman samt några samlingar som innehåller olika slags verktyg till för att ge vägledning för ett holistiskt, rättighetsbaserat utvecklingsarbete inom olika programområden.

Networked Toolbox - lådan med deltagandeverktyg

Här hittar du en uppsjö deltagandeverktyg samlade. De används som en del av Reflection-Action-processen som ActionAid använder för att stötta människor i att analysera rättigheter och makt för att bättre förstå och planera åtgärder i de frågor som påverkar dem.

Var med och stöd vårt arbete!

Bli månadsgivare och var med i arbetet att skapa en rättvis värld för alla. Med ditt stöd blir det möjligt!