Skip to the content

År 2016 i siffror

Kvinnors och flickors rättigheter

Över 55 000 kvinnor i 20 länder fick ökad kontroll över sin inkomst och större möjlighet att påverka sin situation i hemmet.

324 000 kvinnor i 30 länder mobiliserade för att utmana våld mot kvinnor och flickor.

Över 1000 samhällsdrivna insatser i 20 länder genomfördes för att skydda kvinnor och flickor från skadliga traditioner.

Ökad motståndskraft (resiliens) / katastrofberedskap

Över 350 000 bönder i 25 länder fick utbildning i klimatförändliga odlingsmetoder för att vara bättre rustade inför drastiska förändringar i klimatet.

24 nya katastrofer över fyra kontinenter svarades upp emot och 346 000 människor nåddes av humanitärt stöd. Samtidigt fortsatte det löpande återuppbyggnadsarbetet efter tidigare katastrofer.

Över 550 000 personer i 19 länder fick humanitärt bistånd som gjorde bidrog till att öka deras motståndskraft inför framtiden.

Över 45 000 personer utbildades för att identifiera och planera för risker i de samhällen där de lever.

Mobilisering och samhällspåverkan


150 initiativ stöddes för att öka det gemensamma ansvaret och kontrollen av orättvisa skatteregler.

50 allianser i 16 länder samarbetade aktivt tillsammans med ActionAid i frågan om orättvis skatt.

Över 100 000 kvinnor i 24 länder fick ökad kontroll över mark eller andra naturresurser.

Omkring 3500 kvinnogrupper i 21 länder fick stöd i att organisera sig för att skydda sina rättigheter och ägodelar.

790 lokala styren i 22 länder vidtog åtgärder för att öka ansvaret för sina samhällen.

Ungdomar i 29 länder mobiliserade sig genom deltagande i ungdomsnätverket Activista.

Utbildning

Över 450 000 föräldrar, lärare och barn i 26 länder fick ökad kunskap om sina rättigheter till utbildning och hur man kvalitetssäkrar den offentliga utbildningen.

Över 4500 skolor i 28 länder fick förbättrad tillgång till fri, säker och kvalitativ utbildning för pojkar och flickor. 

Effektrapport ActionAid Sverige 2016

External web link - http://actionaid.se/media/83129/effektrapport-aas-2016.pdf