Skip to the content

Året 2015 i siffror

Rättigheter till mark och naturresurser

343,300 bönder i 26 länder praktiserade motståndskraftiga jordbruksmetoder.

177,800 kvinnor har tränats i och fått en större förståelse för deras rättigheter kring ägarskap av land och naturtillgångar.

77,400 kvinnor i 22 länder har fått större kontroll över marken de odlar på samt tillgång till vatten och andra naturtillgångar.

3750 kvinnogrupper har tränats och organiserats för att kunna ta vara på sin lagliga rätt till att äga land. 

Skatt

1,250 lokalregeringar i 24 länder tog steg mot större transparens inom skattefrågor.

ActionAid var aktiv inom 40 koalitioner och kampanjer kring skatterättigheter i 14 länder och skapade möjligheter till nätverkande och lobbying genom teknisk support och kapacitetsbyggande stöd.

138 samhällsprojekt stöddes för att övervaka orättvisa skattepraktiker och dess påverkan på statens möjligheter att bidra med grundläggande samhällstjänster.

Utbildning

295,500 föräldrar, lärare och barn har fått träning i deras rättigheter kring utbildning och hur man bäst övervakar kvalitén på den allmänna utbildningen.

3,200 skolor i 27 länder har skapat större tillgång till gratis och säker utbildning av god kvalité utbildning för flickor och pojkar.

21,800 flickor i 12 länder fick gå ut grundskolan och börja på gymnasiet.

Katastrofberedskap/Motståndskraft

103 av ActionAid’s lokala rättighetsprogram har integrerat riskreduceringsstrategier och flyttat resurser för att adressera kapacitetsluckor.

Över 700,000 människor fick humanitär hjälp.

45,750 människor har fått träning i katastrofberedskap inom jordbruk och livräddning.

Kvinnlig styrka

43,700 kvinnor har fått ökad kontroll över sina inkomster och större handlingskraft.

1,360 projekt i 22 länder verkade för att skydda kvinnor och flickor från våld.

171,500 kvinnor i 26 länder skapade en inkomst genom att driva sina egna företag eller sälja sina egna jordbruksprodukter.

 

Effektrapport ActionAid 2015

Download - File size: 622KB