Skip to the content

Fallstudierna i denna publikation visar det otroliga mod med vilket kvinnor som har tagit på sig ledarroller i olika resiliensbyggande initiativ i åtta länder i Afrika och Asien. Berättelserna illustrerar de personliga förändringarna kvinnorna har gått igenom, från att vara begränsade till obetalt hem- och omsorgsarbete till att delta i beslutsfattandet lokalt i samhället och hitta olika sätt att öka sina försörjningsmöjligheter. Berättelserna visar den transformativa förändringen som kvinnor kan uppnå individuellt eller när de organiserar sig kollektivt.

Var med och stöd vårt arbete!

Bli månadsgivare och var med i arbetet att skapa en rättvis värld för alla. Med ditt stöd blir det möjligt!