Skip to the content

Kambodja – resilient jordbruk ger ökade försörjningsmöjligheter och motverkar migration

I byn Ou’Tong i Oddar Meanchey i Kambodja har förutsättningarna för ett effektivt jordbruk varit dåliga länge. Marken håller vattnet illa och torka och översvämningar är vanliga. De senaste årens trädskövlingar och den ökade oregelbundenheten i vädrets växlingar har gjort allt värre och många har under delar av året tvingats migrera till andra platser i jakt på inkomster. Vatten och mat har varit en bristvara. Under tider av överskott har man ofta hamnat under marknadspris på grund av okunskap om hur man prissätter och var man kan sälja och hur. Det har också funnits en oro för att de kemikalier som används, förutom att de är dyra och kräver långa resor, inneburit en hälsorisk för invånarna i byn.


För några år sedan inleddes en insats för att komma ur situationen genom att framför allt fokusera på kvinnors organisering. Tillsammans med en lokal partner började ActionAid stötta organisering av byns kvinnor i olika grupper med fokus på aspekter såsom alternativa jordbrukstekniker, vattenhållning, affärsutveckling, och ekonomi. Genom att utbyta erfarenheter, diskutera alternativ och lägga ihop en del av sina vinster lades grunden för ett gemensamt förändringsarbete. Dammar grävdes eller renoverades, droppbevattningssystem och skörderotation infördes. Boskapsskötsel introducerades som komplement till jordbruket. Träd med flera olika användningsområden (mat, djurfoder, bränsle, markbearbetning) planterades. Kvinnorna träffade mellanhänder för att diskutera marknadspriser och engagerade sig i den lokala politiken och i den lokala utvecklingsplanen.


Idag kan följande effekter noteras: halverade produktionskostnader, ökad och mycket stabilare inkomst, upphörd migration och mer näringsrik kost. För kvinnorna i Ou’Tong är skillnaden stor. Tack vare det nya bevattningssystemet och andra lösningar så har kvinnornas arbete blivit mindre tungt och tid frigjorts som kan ägnas åt annat. Överskottet har framför allt investerats i barnens skolgång och i att expandera verksamheten. Kvinnorna har också fått betydligt mer att säga till om både hemma och i byn.

Var med och stöd vårt arbete!

Bli månadsgivare och var med i arbetet att skapa en rättvis värld för alla. Med ditt stöd blir det möjligt!