Skip to the content

Brasilien - Ökad jämställdhet och minskat våld när krisande jordbruk stärks

I Pajeú i delstaten Pernambuco i nordöstra Brasilien har torrperioderna blivit allt längre och tillvaron alltmer osäker för byns familjer. Samtidigt har kvinnorna traditionellt varit hänvisade till hemmet och den lilla bakgården samt att samla ved och vatten i en underordnad roll. Våld i hemmet är vanligt i hela regionen och när stressen över ekonomin ökar gör våldet det också.

2005 bildas ett nätverk som består av tio kvinnogrupper från Pajeú. Syftet är att stärka kvinnornas status, genom att söka en strategisk roll för kvinnorna i det krisande jordbruket. Kvinnorna får utbildning i planering, produktion och marknadsföring. De får öva sig i att delta aktivt. Tillsammans börjar man bygga kunskap genom utbyte av erfarenheter om vilka olika metoder som finns för att förbättra situationen för jordbruket. En rad åtgärder väljs ut och sätts in för att testas på de små ytor kvinnorna har tillgång till: cement-tank för ansamling och hushållning av vatten; staket för att hålla undan djuren; kycklingburar, rabattodling, egentillverkat djurfoder av hög kvalitet inklusive nya förvaringssätt, övergång till lokala frösorter, lokalt tillverkad gödsel och metoder för markberedning.

De små lotterna blir en framgång och man får nu tillgång till bättre mark längre bort från husen, som normalt domineras av männen. Där skalar kvinnorna upp och når ännu bättre resultat.

Förändringsarbetet har medfört flera positiva effekter för invånarna i Pajeú. Det finns nu vatten året om och kvaliteten på både jord och djur har förbättrats. Den biologiska mångfalden har ökat, liksom produktivitet, produktion och livsmedelsäkerhet samtidigt som beroendet av externa produkter minskat. Förståelsen för hur man räknar ut rätt pris och hur man når ut till olika marknader har ökat. Användning av kemikalier har minskat och miljön har därmed blivit renare med en påtaglig förbättring av människors hälsa. Många av dessa åtgärder och effekter har också spontant spritt sig utanför gruppen och till männen, vilket knappast skulle ha skett åt andra hållet om männen i vanlig ordning hade prioriterats.

Efter att ha stått i centrum för dessa åtgärder är inget sig likt vad gäller kvinnornas ställning. Många har fått en bättre relation till sin partner och våldet har minskat. Kvinnornas arbete och kapacitet erkänns och uppskattas på ett helt nytt sätt. Kvinnorna tar nu plats i alla samtal och fora som berör dem, i hemmet såväl som på bynivå och i relation till andra strategiska aktörer såsom fackföreningar, andra kvinnogrupper och i påverkansarbete gentemot de lokala myndigheterna.

 

 

Var med och stöd vårt arbete!

Bli månadsgivare och var med i arbetet att skapa en rättvis värld för alla. Med ditt stöd blir det möjligt!