Skip to the content

Bangladesh - nya odlingstekniker ger tryggare försörjning och ökad jämställdhet

Byn Noliani ligger i Khulna-regionen i Bangladesh som är ett område med regelbundna regnperioder, men som är utsatt för cykloner. Senast det begav sig, med cyklonen Aila 2009, sopades hela byar bort för alltid. Livet för invånarna i Noliani präglas av en fattigdom som är svår att bryta och en utveckling som hålls tillbaka av klimatmässiga faktorer. Ett konkret problem är försaltning. Floden som flyter bredvid byarna, och som transporterar varor och människor, rinner ut i havet och är salt. I händelse av översvämning kommer saltet över barriärerna och blandas med vattnet små dammar och med den odlade jorden med resultatet att inget kan växa.

Regnsäsongen varar juli till november och då sköljs saltet bort från jorden och gör den odlingsbar, men under torrperioden, om man inte vidtar några åtgärder, så täcks jorden av en vit hinna salt och blir obrukbar. Allt som krävs för att skölja bort saltet är dock att fylla dammar och kanaler med färskvatten, och här finns uppenbarligen många varianter. Familjerna i Noliani hade helt avfärdat möjligheten att odla alls under torrperioden, fattigdomen och att leva så på gränsen trots att man gör sitt yttersta har skapat en kultur av obenägenhet till all risk. Ett annat problem är gödsel och pesticider som tidigare köpts på marknaden och innehållit farliga kemikalier.

För att förändra situationen och introducera nya odlingstekniker så startades kvinnogrupper med 25 medlemmar vardera i området. En facilitator coachar och tränar gruppen och med jämna mellanrum kommer agronomer på besök. Mycket erfarenhetsutbyte sker också spontant inom gruppen. Framför allt handlar det om att utnyttja marken till max, det vill säga att hitta tekniker som tillåter odling under hela året av en blandning av säsongsbetonade grödor som både täcker de egna behoven och ger ett överskott som ger intäkter.

Rohima Begum står framför det böljande gemensamma risfältet som kvinnorna i gruppen sköter och berättar om den förändring som sker i byn; ”Jag hade aldrig kunnat drömma om att man kunde få ut så här mycket av jordbruket. Jag har lärt sig så mycket. Hemma odlar jag nu tigerräkor, kål, tomat, brinjal, chili och röd amarant och mycket mera under hela året.” Att kvinnornas försörjningsmöjligheter ökat har även fått andra positiva effekter vad gäller jämställdheten i byarna. ”Förr bestämde männen och slog kvinnorna men den tiden är nu förbi! Idag gör vi allt tillsammans, för vi har lärt oss om kvinnors rättigheter”, avslutar Rohima.

Var med och stöd vårt arbete!

Bli månadsgivare och var med i arbetet att skapa en rättvis värld för alla. Med ditt stöd blir det möjligt!