Skip to the content

Humanitärt arbete

Vi bedriver humanitärt arbete för att rädda liv och stärka kvinnors rättigheter vid kriser.

Resiliens

Motståndskraftigt jordbruk och samhällen som kan stå emot katastrofer är grundläggande för utsatta områdens utveckling.

Skatt

Skatteflykt och orättvisa skatteavtal gör att utvecklingsländer varje år förlorar hundratals miljarder i skatteintäkter. Pengar som behöver investeras i skola, sjukvård och infrastruktur.

Återerövring av demokratin

Demokratin skall erövras där den ännu ej fått chansen och återerövras i de över 100 länder där den de senaste åren gått tillbaka.


Här finns vi

ActionAid finns i fler än 45 länder och arbetar i över 400 programområden. Partnerskap är av central betydelse för hur vi arbetar. Genom vårt arbete och med hjälp av fadderverksamhet och individuella gåvor länkar vi samman närmare 400 000 människor över hela världen i solidaritetshandlingar.

I december 2015 omfattade federationen 27 medlemmar samt 18 programländer. Utöver detta har vi även närvaro i den arabiska regionen och i Filippinerna.


 

Året 2015 i siffror

Rättigheter till mark och naturresurser
 • 343,300 bönder i 26 länder praktiserade motståndskraftiga jordbruksmetoder.
 • 177,800 kvinnor har tränats i och fått en större förståelse för deras rättigheter kring ägarskap av land och naturtillgångar.
 • 77,400 kvinnogrupper har tränats och organiserats för att kunna ta odlar på samt tillgång till vatten och andra naturtillgångar.kvinnor i 22 länder har fått större kontroll över marken de odlar på samt tillgång till vatten och andra naturtillgångar.
 • 3750 kvinnogrupper har tränats och organiserats för att kunna ta vara på sin lagliga rätt till att äga land.
Skatt
 • 1,250 lokalregeringar i 24 länder tog steg mot större transparens inom skattefrågor.
 • ActionAid var aktiv inom 40 koalitioner och kampanjer kring skatterättigheter i 14 länder och skapade möjligheter till nätverkande och lobbying genom teknisk support och kapacitetsbyggande stöd.
 • 138 samhällsprojekt stöddes för att övervaka orättvisa skattepraktiker och dess påverkan på statens möjligheter att bidra med grundläggande samhällstjänster.
Utbildning
 • 295,500 föräldrar, lärare och barn har fått träning i deras rättigheter kring utbildning och hur man bäst övervakar kvalitén på den allmänna utbildningen.
 • 3,200 skolor i 27 länder har skapat större tillgång till gratis och säker utbildning av god kvalité utbildning för flickor och pojkar.
 • 21,800 flickor i 12 länder fick gå ut grundskoleutbildningen och börja på gymnasiet.
Katastrofberedskap/Motståndskraft
 • 103 av ActionAid’s lokala rättighetsprogram har integrerat riskreduceringsstrategier och flyttat resurser för att adressera kapacitetsluckor.
 • Över 700,000 människor fick humanitär hjälp.
 • 45,750 människor har fått träning i katastrofberedskap inom jordbruk och livräddning.
Kvinnlig styrka
 • 43,700 kvinnor har fått ökad kontroll över sina inkomster och större handlingskraft.
 • 1,360 projekt i 22 länder verkade för att skydda kvinnor och flickor från våld.
 • 171,500 kvinnor i 26 länder skapade en inkomst genom att driva sina egna företag eller sälja sina egna jordbruksprodukter.

Var med och stöd vårt arbete!

Bli månadsgivare och var med i arbetet att skapa en rättvis värld för alla. Med ditt stöd blir det möjligt!