Skip to the content

Extrem torka på Afrikas horn

Situationen för miljontals människor i bland annat Etiopien, Uganda, Kenya och Somalia är akut. I modern historia har det aldrig funnits så stora behov av mat och vatten på så många platser samtidigt, som det gör nu.

De mest utsatta i krisens spår är kvinnor och flickor. Mödrar begränsas till att bara äta en måltid om dagen för att få maten att räcka till hela familjen och våld och trakasserier följer i spåren av att kvinnor måste gå långa sträckor i sitt sökande efter vatten. FN varnar för en av de största humanitära katastroferna sedan FN:s bildande.

Torkan är ett resultat av förra årets brist på regn vilket utarmat betesmarker och orsakat en kraftig minskning i jordbruksproduktionen. Om inte en massiv och snabb mobilisering av humanitärt bistånd sker kan svält snart vara ett faktum för miljontals människor.

ActionAid finns på plats

ActionAid mobiliserar resurser för att ge humanitärt bistånd inriktat på de mest akuta behoven, för att kunna rädda liv och säkra människors försörjningsmöjligheter. Vid en katastrof i denna omfattning sker vårt arbete i två faser; under den första fasen ligger fokus på att se till att människor i de värst drabbade områden har tillgång till rent vatten och mat, och den andra fasen på att bygga upp motståndskraften mot nya katastrofer.

För att kunna hjälpa så många som möjligt behöver vi ditt stöd!

Sätt in valfritt belopp genom att klicka här! eller använd något av följande betalningssätt:

Swish: Nummer 900 08 37 (ange "Torka Afrikas horn" i meddelandet)

SMS: Skicka ”ActionAid Afrikas horn” till nummer 72970. Belopp: 100 kr

Plusgiro 90 00 83-7 (märk gåvan ”Torka vid Afrikas horn”)

Du kan också starta en egen insamling för Afrikas horn genom att Klicka här.