Skip to the content

Nödsituationer, naturkatastrofer och våra humanitära insatser

Under de senaste 20 åren, har nästan två tredjedelar av världens befolkning drabbats av naturkatastrofer och konflikter. Det är ett stort och växande problem, och med en ökande befolkningstillväxt och klimatförändringar är sannolikheten stor att det blir många fler i framtiden.

När en katastrof slår till är det människor som lever i fattigdom som drabbas allra hårdast. I en naturkatastrof arbetar ActionAid på både kort och lång sikt för att rädda liv, skydda människors rättigheter och hjälpa samhällen att bygga sig starkare inför framtiden.

Kvinnor och barn drabbas särskilt hårt eftersom de oftast är bland de mest fattiga och utsatta människorna i samhället. Under konflikter och katastrofer ökar ofta våld mot kvinnor och flickor. Många flickor kan också tvingas ut ur skolan för att ta hand om sina yngre syskon och hjälpa till med familjeförsörjningen.

ActionAid arbetar outtröttligt för att utsatta människor ska kunna återskapa sina liv efter en katastrof. Ditt stöd behövs och du kan antingen ge ett enskilt katastrofbidrag eller långsiktigt vara med oss i arbetet genom att bli månadsgivare på actionaid.se/bli-manadsgivare.

Ditt stöd behövs och gör skillnad!