Skip to the content

Som fadder ger du en flicka chansen att lyfta sig själv och hela sin familj, ja, kanske till och med hela samhället hon bor i, till en ljusare framtid. Du är med och startar en lång kedja av bra händelser. Sätt igång ditt fadderskap här och nu.

 

Som fadder till en flicka är du med och:

 • Stärker flickor och kvinnors rättigheter.
 • Säkerställer så att flickor kan gå i skolan.
 • Kämpar för att flickor ska kunna känna sig säkra på vägen till skolan.
 • Ger hennes område tillgång till rent vatten och sjukvård.
 • Stödjer kvinnors möjligheter till självförsörjning.
 • Stärker kvinnor och flickors ställning i samhället.
 • Skapar långsiktig och hållbar förändring.

Som fadder får du:

 • Regelbunden information om utvecklingen i ditt fadderbarns område.
 • Hälsningar från ditt fadderbarn två gånger per år.
 • Digitala nyhetsbrev kontinuerligt under året.
 • Vårt nyhetsmagasin Re:Action.
 • Möjlighet att skriva till ditt fadderbarn direkt via vår fadderbrevssajt.
 • Möjlighet att hälsa på ditt fadderbarn.

Ja jag vill bli fadder! Ta mig till anmälningssidan 

 

Läs gärna mer om vad det innebär att vara fadder och om länderna där vi bedriver fadderprojekt här.

 

Om ActionAid

Som fadder i ActionAid är du med och kämpar för världens mest utsatta människor på ett långsiktigt och hållbart sätt. ActionAid är en internationell organisation som med mänskliga rättigheter i fokus kämpar sida vid sida med världens mest utsatta för att skapa varaktig förändring. Vi upplyser om grundläggande rättigheter, påverkar förändring och förstärker den röst som ofta ignoreras eller inte räknas.

I allt vårt arbete har vi ett speciellt fokus på kvinnor och flickor. Det beror på att hållbar fattigdomsbekämpning till stor grad börjar med satsningar på kvinnorna som inte bara gynnar individen, utan gör så att även hennes familj och samhälle blir välmående.

ActionAid tror på individens egen kraft att själv förändra sin situation. Därför lägger vi stor vikt vid lokal närvaro och att lyssna på vad som faktiskt saknas och behövs för att man själv ska kunna förbättra sin situation. Vi kallar det hjälp till självhjälp.

ActionAid är idag verksamma i fler än 45 länder och genom stöd och engagemang från bland annat privatpersoner kan vi nå ut till miljontals utsatta människor runt om i världen. Det är helt fantastiskt, men det finns oändligt mycket kvar att göra. Och med stöd från svenska givare kan vi fortsätta att skapa förändring som håller, även på sikt.

Du gör verklig skillnad som består!