Skip to the content

Styrelse ActionAid Sverige

ActionAid Sverige leds av en styrelse som väljs av årsmötet. Den svenska styrelsen är högsta beslutande organ mellan årsmötena och har det yttersta ansvaret för verksamheten. Styrelsen för ActionAid i Sverige arbetar helt ideellt.

Ledamöter

Pia Gideon - ordförande - har mångårig erfarenhet från ledande positioner inom näringslivet och ett stort engagemang för hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Pia har bland annat arbetat som journalist i 10 år och som informationschef för Ericsson. I dag innehar Pia Gideon styrelseuppdrag i både noterade och onoterade bolag. Pia Gideon är också Professional Board director, Founder, advisor och Executive Coach vid Gideon&Partners.

Gunilla Ivarsson - vice ordförande - är utbildad journalist med drygt 30 år på Sveriges Radio i bagaget. Där arbetade hon som reporter, vice chef på Ekot, lokalradiochef på Radio Göteborg, mångfaldssamordnare och utbildare. Hon har också haft ledande positioner inom Publicistklubben, föreningen Grävande Journalister och Stiftelsen Torgny Segerstedts Vänner. Gunillas huvudsysselsättning är sedan september 2015 att vara arbetande styrelseordförande i IAWRT, International Association of Women in Radio and Television. Gunilla driver även sedan 2007 egna firman Genus/Mångfald/Media med inriktning på kommunikationsfrågor, utbildning, organisationsutveckling och yttrandefrihetsfrågor.

Edvard Hall - tog år 2010 en juristexamen med inriktning på svensk och internationell skatterätt och en ekonomie kandidatexamen med finansieringsinriktning, båda från Lunds Universitet. Utöver detta har han läst finansiering vid Singapore Management University och idé- och lärdomshistoria i Lund. Från september 2010 till januari 2013 arbetade Edvard med framförallt skattefrågor i samband med företagsöverlåtelser på Linklaters Advokatbyrås nordiska kontor i Stockholm. Edvard var även advokatbyråns CSR-ansvarige jurist.

Marie Hallberg - är entreprenör med 22 års erfarenhet i chefsposition (VD, marknads- och PR-chef). Hon har även haft många uppdrag som konsult/rådgivare som har skapat möjligheter att arbeta med olika branscher och områden. Sedan 2012 har Marie drivit egen konsultbyrå, Cambiare International AB, med inriktning på kommunikation och affärsutveckling. Hon har utbildning i psykologi, sociologi och pedagogik från Stockholms Universitet. Innan Marie kom in på kommunikations- och PR-branschen jobbade hon även med ungdomar i missbruk.

Jonas Pinzke - är en erfaren kommunikatör och marknadsförare. Utbildning från Bergs och Stockholms Universitet. Jonas har bland annat arbetat för Naturkompaniet. För närvarande är han engagerad i Knock, The Good Guys och North alliance. I Knock och North Alliance är han också delägare. Alla tre företagen arbetar inom reklam och kommunikation. Jonas har erfarenhet som styrelseordförande i Social Entrepreneurship Forum, jurymedlem i Guldägget och Scandinavian Advertising Awards. Han är också yogalärare.

Angelica Andersson - är verksamhetschef för Sveriges Ungdomsråd, en mötesplats för ungdomar med olika bakgrund och förutsättningar. Hennes expertisområden är ungdomars fria organisering och demokratiska rättigheter samt inflytande och delaktighet. Angelica beskriver sig som aktivist som tror på att den största förändringspotentialen finns lokalt och att ungdomar idag, såväl i Sverige som på andra ställen, befinner sig i en utsatt situation. Angelica är utbildad statsvetare och har en magisterexamen i freds- och utvecklingsstudier.

Karin Axelsson - är är pol kand i statsvetenskap, inriktning internationella studier, från Uppsala Universitet. Utöver det har hon fördjupat sig i engelska och freds- och konfliktkunskap. Hon är idag anställd vid Mälardalens Högskola och forskar som doktorand inom entreprenörskap, lärande och innovation. Karin har mångårig erfarenhet av ledande befattningar i offentlig verksamhet och var fram till januari 2013 vicerektor för Högskolan. Karin har gedigen erfarenhet av styrelsearbete inom vitt skilda områden. Flera med tydlig koppling till affärsutveckling, entreprenörskap och företagande, men även tidigare fokuserat på det lokala föreningslivet och inom Rädda Barnen Eskilstuna. Är sedan ett år engagerad i AAS.

Frida Dunger Johnsson har en kandidatexamen i utvecklings- och kulturstudier och en bred erfarenhet som verkställande direktör, konsult, projektledare, lärare, forskningsassistent och daglig ledare. Hon har också en bred erfarenhet från biståndsarbete, både som lärare och koordinator i projekt för organisationen Humana People to People och som volontär, aktivist och rådsmedlem inom bland annat ActionAid Danmark. Frida Dunger Johansson genomförde en undersökning av de sociala och politiska dynamikerna i Georgien, i relation till minoriteterna i landet. Hon arbetar nu som VD för Shipley Sweden, som levererar konsulttjänster, bland annat sälj- och anbudsstöd, processutveckling och utbildning till företag och organisationer.

 

Valberedning
Rune Leithe är valberedningens ordförande och sammankallande.

Patrik Eriksson är ledamot i valberedningen. 

 

Protokoll från årsmötet 2016

Download - File size: 475KB

Var med och stöd vårt arbete!

Bli månadsgivare och var med i arbetet att skapa en rättvis värld för alla. Med ditt stöd blir det möjligt!