Skip to the content

 

Svensk ledningsgrupp

Ingela Holmertz, generalsekreterare

E-post: ingela.holmertz@actionaid.org
Telefon: 08-615 55 50, 073-372 19 21

Sigrid Flemby Broberger, finans- och administrativ chef

E-post: sigrid.flembybroberger@actionaid.org
Telefon: 08-615 55 50, 073-380 80 76

Karolina Karlsson, chef för policy och program

E-post: karolina.karlsson@actionaid.org
Telefon: 08-615 55 61, 076-8831869

Johanna Granhage, chef för insamling och kommunikation

E-post: johanna.granhage@actionaid.org
Telefon: 08-615 55 64, 072-182 60 98

Kontaktuppgifter till samtliga medarbetare på ActionAid Sverige finns på sidan Kontakt

 

Styrelse ActionAid Sverige

ActionAid Sverige leds av en styrelse som väljs av årsmötet. Den svenska styrelsen är högsta beslutande organ mellan årsmötena och har det yttersta ansvaret för verksamheten. Styrelsen för ActionAid i Sverige arbetar helt ideellt.

Ledamöter

Pia Gideon - ordförande - har en bakgrund från Ericsson-koncernen där hon haft olika ledande positioner och bland annat ansvarat för CSR-frågor internationellt. Hon har också varit verksam som journalist under 10 år. Pia är utbildad civilekonom och sjuksköterska. Idag har hon uppdrag som ordförande och styrelseledamot i både statliga, noterade och privata företag, bland annat Apoteket AB, Klövern AB och MinDoktor.se. Hon verkar också som mentor för kvinnliga ledare i både Sverige och USA.

Angelica Andersson- vice ordförande - är verksamhetschef för Sveriges Ungdomsråd, en mötesplats för ungdomar med olika bakgrund och förutsättningar. Hennes expertisområden är ungdomars fria organisering och demokratiska rättigheter samt inflytande och delaktighet. Angelica beskriver sig som aktivist som tror på att den största förändringspotentialen finns lokalt och att ungdomar idag, såväl i Sverige som på andra ställen, befinner sig i en utsatt situation. Angelica är utbildad statsvetare och har en magisterexamen i freds- och utvecklingsstudier.

Marie Hallberg - är entreprenör med 22 års erfarenhet i chefsposition (VD, marknads- och PR-chef). Hon har även haft många uppdrag som konsult/rådgivare som har skapat möjligheter att arbeta med olika branscher och områden. Sedan 2012 har Marie drivit egen konsultbyrå, Cambiare International AB, med inriktning på kommunikation och affärsutveckling. Hon har utbildning i psykologi, sociologi och pedagogik från Stockholms Universitet. Innan Marie kom in på kommunikations- och PR-branschen jobbade hon även med ungdomar i missbruk.

Frida Dunger Johnsson har en kandidatexamen i utvecklings- och kulturstudier och en bred erfarenhet som verkställande direktör, konsult, projektledare, lärare, forskningsassistent och daglig ledare. Hon har också en bred erfarenhet från biståndsarbete, både som lärare och koordinator i projekt för organisationen Humana People to People och som volontär, aktivist och rådsmedlem inom bland annat ActionAid Danmark. Frida Dunger Johansson genomförde en undersökning av de sociala och politiska dynamikerna i Georgien, i relation till minoriteterna i landet. Hon arbetar nu som VD för Shipley Sweden, som levererar konsulttjänster, bland annat sälj- och anbudsstöd, processutveckling och utbildning till företag och organisationer.

Bengt Ekman - har en Fil Kand examen och har arbetat på Statistiska Centralbyrån, Socialstyrelsen, Stockholms Läns Landsting och sedan 1979 på SIDA. Han har haft ledande ställningar inom SIDA/Sida sedan 1985, bl a budgetchef, ekonomichef, chefscontroller, planeringsdirektör, ställföreträdande generaldirektör. Bengt har cirka 15 års erfarenhet vid utlandsmyndigheter med uppgifter inom utvecklingssamarbetet i Asien, bl a biståndschef Vietnam, senast Thailand/ Myanmar. Han har en gedigen internationell erfarenhet i ledande funktioner och bland annat lett Sveriges medverkan i en internationell arbetsgrupp om bistånds-effektivisering. Bengt har varit ansvarig för utarbetande av OECD/DAC Good Practices avseende redovisning och revision inom utvecklingssamarbete samt ansvarig för att tillsammans med EU-kommissionen utarbeta policy för fokusering av biståndet. Han har också varit ordförande i styrelsen för Three Diseases Fund, Myanmar och en rad arbetsgrupper genom åren. Bengt gick i pension i april i år.

Nargis Rahimi - har en högskoleutbildning i Företagsekonomi från Tajikistan and USA samt enexamen i folkhälsovetenskap från Karolinska Institutet. Mellan 2008 0ch 2013 var Nargis chef för avdelningen för internationella relationer, tekniska universitet i Tadzjikistan. Redan som 12 åring engagerade hon sig inom barns -och kvinnors rättigheter i sitt hemland Tajikistan då hon bland annat organiserade ett demokratiläger för ungdomar. År 2012 bildade hon en organisation med syfte att stärka förebyggande hälsovård på landsbygden i Tadzjikistan. Under 2013 bildade hon Shifo Foundation som arbetar mot en vision om att en dag skall inget barn dö eller lida av sjukdomar som går att förebygga. Sedan 2013 arbetar hon för Shifo med ansvar för kommunikation och partnerskap.

Helya Houshmand - är grundare av och VD för kommunikationsbyrån Story Relations med elva anställda. Hon har utbildat sig vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, samt Université Panthéon Assas i Paris, inom Nationalekonomi med inriktning på "Development Economics", dvs utvecklingsekonomi med fokus på utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. Helya har också arbetat inom kommunikation på bland andra Star PR Group och Hill & Knowlton. Helya är medgrundare till ideella och partipolitiskt obundna föreningen EUP (Europeiska Ungdomsparlamentet i Sverige) och har varit aktiv i föreningen i över sju år. Helya har arbetat ideellt som redaktör för den digitala tidningen Europe & Me, en satsning för att främja kulturellt utbyte mellan unga vuxna i Europa. Projektet vann Karlspriset för unga år 2011, och tilldelas projekt som främjar förståelse, samarbete och samhörighet mellan ungdomar från olika länder. Helya blev utsedd till en av Framtidens Kvinnliga Ledare år 2014 av chefsorganisationen Ledarna, som årligen rankar 75 framstående unga kvinnliga chefer.

Shantana Shahid - arbetar med internationell utveckling, politik och påverkan. Hon har bland annat jobbat med demokratiaktivister i Myanmar genom Svenska Burmakommittén och med hygien- och sanitetsfrågor i Guinea-Bissau genom UNICEF. Hon har även ett aktivt engagemang på hemmaplan och har varit ideellt verksam i exempelvis UF Stockholm och RKUF. Shantana har en master i internationell politik från SOAS, London, och läser in en master i kommunikation på Malmö högskola.

Valberedning
Rita de Castro, ordförande
Hanna Holmberg
Rune Leithe
Patrik Eriksson

Kontakta valberedningen på valberedningen@actionaid.org
 

Riktlinjer för generalsekreterare

External web link - http://actionaid.se/media/194675/gs-instruktion.pdf

Stadgar ActionAid Sverige

Download - File size: 282KB

Uppförandekod

External web link - http://actionaid.se/media/194676/code-of-conduct.pdf

Var med och stöd vårt arbete!

Bli månadsgivare och var med i arbetet att skapa en rättvis värld för alla. Med ditt stöd blir det möjligt!