Skip to the content

Torsdagen den 28 november bjuder ActionAid Sverige in till ett dialogmöte mellan berörda grupper och yrkesverksamma som i sitt arbete möter dessa grupper. Dialogmötets syfte är att skapa dialog, samt öka kunskap och förtroende mellan berörda grupper och yrkesverksamma.

Mötet är en del av ActionAid Sveriges verksamhet Ett tryggt rum, mot kvinnlig könsstympning. Den andra delen består av gruppträffar där deltagarna kan dela med sig av sina erfarenheter samt diskutera och reflektera kring sexuell och reproduktiv hälsa med fokus på könsstympning.

Målgrupper: Kvinnor från de berörda grupperna kommer samtala med yrkesverksamma som i sitt arbete möter de berörda grupperna, till exempel personal inom hälso- och sjukvård, elevhälsan, kvinno- och tjejjourer och socialtjänsten.

Vill du har mer information, vänligen kontakta hana.al-khamri@actionaid.org