Skip to the content

Extrem torka i östra Afrika – ökad risk för övergrepp mot kvinnor och flickor

Månader av torka har försatt 20 miljoner människor i hunger, tvingat familjer att sälja sin boskap och lämna hemmet för att klara försörjningen. Betesmarker har utarmats och det har skett en kraftig minskning i jordbruksproduktionen. Under dessa extrema förhållanden varnar ActionAid nu också för risken för våld mot kvinnor och flickor.

I Somalia är mer än sex miljoner människor i akut behov av hjälp. I Somaliland, där 80 procent av all boskap dött till följd av torkan, har ActionAid rapporterat om att kvinnor och flickor lever i farliga förhållanden. Mödrar begränsas till att äta en måltid om dagen och sexuellt våld ökar i takt med att kvinnor och flickor söker efter vatten.

"Just nu i Somaliland finns en skärande hunger och det är kvinnor och flickor som är i störst fara. Vi får in rapporter om att kvinnor och flickor attackeras när de går för att söka efter vatten”, säger ActionAid’s landschef i Somaliland, Sadia Abdi.

I Kenya, där närmare tre miljoner människor är i behov av humanitär hjälp på grund av torkan får kvinnor och flickor gå allt längre för att hämta vatten, promenader på mer än nio kilometer är inte ovanliga.

"Kvinnor och flickor i de drabbade delarna av Kenya riskerar att bli utsatta för sexuellt våld när det hämtar vatten. Som en följd av torkan möter kvinnor och flickor i vissa fall en trippel rädsla; att överleva, ta hand om sina familjer och att undvika sexuellt våld. Det krävs omedelbara åtgärder för att förhindra svält, sexuellt våld och samhällen i kollaps”, säger Ruth Masime, policyansvarig på ActionAid Kenya.

ActionAid samarbetar nu med lokala kvinnogrupper som har bäst kännedom om hur behoven ser ut och kan leda arbetet med att identifiera de människor som är i störst behov av hjälp. På så sätt bidrar de till en rättvis och effektiv fördelning vid matdistribution och andra akuta insatser. Vi prioriterar alltid kvinnor (i synnerhet gravida och ammande mödrar), barn och äldre människor, eftersom de tillhör de hårdast drabbade grupperna. Genom att satsa på kvinnligt ledarskap i det humanitära arbetet minskar kvinnornas egen utsatthet, samtidigt som vi når fler, kan ge bättre respons och dessutom öka kvinnors status i samhället.

 

Var med och stöd vårt arbete!

Bli månadsgivare och var med i arbetet att skapa en rättvis värld för alla. Med ditt stöd blir det möjligt!