Skip to the content

Ny rapport från ActionAid: ”Making Tax Work for Women’s Rights”

Skatt är nära sammanflätat med kvinnors rättigheter och jämställdhet. Skatt är en avgörande resurs för finansieringen av Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling. Begränsade skatteintäkter minskar möjligheterna att ge samhällsservice som ger kvinnor tillgång till sjukvård, utbildning och transport samt ger dem mer tid att arbeta och engagera sig utanför hemmet.

Utvecklingsländer går årligen miste om miljarder i skatteintäkter på grund av orättvisa avtal och multinationella företag som ägnar sig åt aggressiv skatteplanering samt på grund av skattesystem som drabbar de fattigaste hårdast. ActionAid’s nya rapport ”Making tax work for women’s rights” visar att länder behöver satsa mer på ett mer rättvist skattesystem med ett större jämställdhets- och kvinnorättsperspektiv.

Rapporten visar att det viktigaste är att hur skatt genereras och spenderas har betydelse för jämställdhet och kvinnors rättigheter. För att generera mer skatteintäkter för samhällsservice som kommer kvinnor till nytta istället för att underminera dem, behöver alla regeringar:

  • Maximera tillgången till offentliga medel (genom skatt) och investera i gender responsive public services, det vill säga samhällstjänster som bidrar till jämställdhet och att uppfylla kvinnors rättigheter.
  • Fastslå gender responsive budgeting, det vill säga att försäkra sig om att skatt spenderas på ett sätt som främjar jämställdhet och uppehåller rätten för alla kvinnor att få vara med att bestämma hur offentliga medel spenderas. 
  • Samla in skatt på ett progressivt sätt, med mer fokus på direkt skatt på inkomst och rikedom. 
  • Säkerställa att företag betalar sin del genom att inte ge skattelättnader och motverka skatteflykt. 
  • Göra en konsekvensanalys för att identifiera de direkta och indirekta effekterna av skatt på kvinnor respektive män, med särskilt fokus på inverkan av både skatt och offentliga utgifter för de fattigaste kvinnorna.

Rapporten finns att läsa i sin helhet här.

 

Var med och stöd vårt arbete!

Bli månadsgivare och var med i arbetet att skapa en rättvis värld för alla. Med ditt stöd blir det möjligt!